........

Chuyện Cổ Tích Dành Cho Người Lớn của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh viết về sự phức tạp trong đời sống hàng ngày của gia đình. Hy vọng đọc truyện này sẽ giúp bạn tìm được những kinh nghiệm quý báu để tạo nên một cuộc sống gia đình hạnh phúc trong hiện tại hoặc trong tương lai. Truyện này do Tường Nghi ( tuongnghi@mailcity.com ) và Nguyễn Ngọc Thanh Nghị ( ngngoctn@operamail.com ) đánh máy. Nếu bạn muốn làm quen, tìm hiểu, cám ơn, hoặc trao đổi ý kiến với Tường Nghi và Thanh Nghị thì xin hãy gửi email đến các địa chỉ trên.