Hồi 12
Chúng ma tăng quần hùng họp mặt
Phù Dung mấy phen tỏ oai thần

     hắc lại Khốc Tiểu Quái Sư, từ lúc chặn đánh Công Tôn đại sư hai lượt để đoạt tập Bí Thư Tiên Kiếm mà chẳng thành công, người căm giận sôi gan.
Lòng hận chưa nguôi người lại được tin Ngũ Sơn lão quái, Ma Vương Hỗn Thủy sang Trung Quốc tìm Linh Chân và Linh Hư đại đức tổ sư định thư hùng phải một phen bạt vía trước Phù Dung Nương.
Tin này chưa hết tức lại đến tin khác toàn những chuyện không hay cho bọn người, Tố Hoa từ đâu xuất hiện lộng hành tác quái ở Vạn Hoa trang. Rồi kế tiếp đến Thần Phong Tử, Cổ Đầu Tăng vong mạng, khiến Khốc Tiểu Quái Sư như lửa đổ thêm dầu chẳng dứt cơn lôi đình thịnh nộ.
Sau cùng đến lượt Bát Quái Tăng hồn quy dị lộ càng làm Khốc Tiểu Quái Sư tức muốn lộn ruột. Ông phát cáu lên như mãnh hổ vừa bị thương lại phải trúng đòn thêm đau.
Tình thế không dừng được lão thượng tăng kỳ quái của xứ Tây Tạng liền quyết định triệu tập một cuộc nhóm họp tất cả chúng anh hùng bè đảng của người.
Thế rồi đêm nay, một đêm trăng khuyết sao mờ, cảnh vật nơi vòm trời Tây Tạng như đắm chìm trong yên lặng lạnh lùng, tòa Thiên Cốc sơn bỗng nhiên tấp nập huyên náo kẻ ra người vào.
Chính Khốc Tiểu Quái Sư bản thân ra đứng thủ tọa cuộc hội hiệp bất ngờ giữa các ma tăng quái tặc.
Tòa thạch động bấy lâu vắng vẻ đìu hiu, bỗng được trang hoàng trần thiết lộng lẫy. Canh một vừa điểm dứt, chúng anh hùng thiên hạ, bè đảng quái tăng lần lượt kéo vào thạch động.
Chỉ trong một thoáng bao nhiêu dãy ghế ngồi đều đông đặc, ngươi phân rõ ràng trật tự ngôi thứ.
Ngồi cao hơn hết là Khốc Tiểu Quái Sư, chủ tọa phiên nhóm. Kế cạnh người là hai lão quái tăng râu xồm và đầu bướu Ma Vương Hỗn Thủy, Ngũ Sơn lão quái.
Tiếp đến Linh Quang Tử, đại diện Vạn Hoa thất quái ngồi ngang mặt Đại Ác hòa thượng. Thứ đến Thiết Đầu Tử, Dương Bưu và các tay anh hùng ma tăng gồm toàn những kẻ tướng mạo dữ dằn, hình dung cổ quái, bản lãnh chuyển đất xô trời, lên rùng khuất mãnh hổ, xuống bể phục giao long.
Bên phái nữ có Bách Hoa Nương cầm đầu, báo hung tin Tứ Đại Trùng bỏ mạng vì tay bọn kiếm khách Trung Hoa.
Nghe tin dữ khác nào sấm nổ bên tai, núi nghiêng trước mặt, toàn thể cử tọa có mặt nơi tòa Thiên Cốc sơn lồng lộn lên như thú dữ, gắm thét vang rền.
Chờ cơn thịnh nộ của bọn đồng đạo dứt, Khốc Tiểu Quái Sư đứng lên dõng dạc tuyên bố:
- Thưa chư vị đạo hữu, liệt vị đạo huynh đồng tông hay khác phái, cùng chung một mục đích lý tường. Ta vì danh dự của các phái võ Tây Tạng triệu tập buổi nhóm họp bất thường này. Lâu nay bọn Linh Châu, Linh Hư, Không Không, Hồng Long lộng hành tác quái, ỷ mình pháp lực cao cường hằng theo bọn ta gàn cản. Mới đây chúng đang tay sát hại bạn đồng đạo ta quá nhiều. Tứ Đại Trùng, Cổ Đầu Tăng, Thần Phong Tử, Bát Quái Tăng lần lượt làm quỷ không đầu vì bọn chúng. Nhục này chưa rửa hờn nọ đã mang. Nóng tính đồng đạo Ngũ Ma nhị vị lão huynh sang Trung Quốc cùng chúng định trận thư hùng bất đồ gặp phải con nữ tỳ vô danh quá dữ, hiển lộng thần thông hãm khốn hai lão huynh lại còn đang tay cạo đầu liệt vị Thất quái Vạn Hoa.
Nói đến đây Khốc Tiểu Quái Sư ngừng lời, day sang các cử tọa lúc ấy như cọp đói bị thương hầm hừ nguyền rủa vang rền như sấm dậy, nhất là Linh Quang Tử, Ngũ Sơn lão quái và Ma Vương Hỗn Thủy, nạn nhân cuộc trêu đùa quái ác vừa qua, cả ba vừa thẹn vừa giận.
Linh Quang Tử nghiến răng, cau mày trợn mắt, như thể quyết ăn gan uống huyết dù tính người xưa nay rất trầm tĩnh điềm đạm.
Ngũ Sơn lão quái, Ma Vương Hỗn Thủy nộ khí xung thiêng, mày trợn ngược, tóc râu đều dựng.
Thấy thế Khốc Tiểu Quái Sư vội tiếp lời:
- Các vị đạo huynh cùng chư hiền hữu. Tình thế đã vậy ta uất giận chẳng ích gì. Ta họp chư vị lại hôm nay đây là để bàn mưu đối phó cùng chúng, quyết ra tay tận diệt kẻ thù dứt hậu hoạn cho đồng phái.
Khốc Tiểu Quái Sư vừa dứt tiếng hoan hô cổ vũ nổi lên vang rền:
- Hoan nghinh ý kiến đại lão huynh. Nhân vật Tây Tạng vạn tuế!
Chờ cơn cổ vũ dứt, Khốc Tiểu Quái Sư lại nghiêm nghị tiếp lời:
- Lẽ thường xưa nay, cao nhân tắc hữu cao nhân trị, biết mình biết người trăm trận chẳng thua. Ta chẳng khen tặng chúng, nhưng cứ tình thật mà bàn, chúng hãy còn nhiều tay bản lãnh lệch đất nghiêng trời tuyệt luân quán thế. Đã vậy lúc sau này con mụ Thái Hư sư nữ, lão Thái Hư Chân Quân còn tăng phong tiếp dẫn và giúp bọn chúng khác nào hùm thiêng thêm vây. Tình thế ấy nếu chúng ta không có kế hoạch, không luyện được thêm bản lãnh cao diệu đến hàng tột thế thì đừng hòng báo cừu rửa nhục.
Nghe những lời sau cùng này cả bọn cử tọa đều im thinh thít, trên gương mặt họ bao nét bàng hoàng sợ hãi hiện ra rõ rệt.
Họ sợ là phải. Trừ Khốc Tiểu Quái Sư, lão quái Ngũ Sơn, Ma Vương Hỗn Thủy bọn chúng chật vật đối đầu cùng các tổ sư Trung Quốc chưa chắc hơn được thay.
Vừa đây bên nghịch lại xuất hiện thêm một kỳ nữ bản lãnh tột trần siêu việt, hơn cả các bực thượng đẳng kiếm tiên. Đã vậy Thái Hư Chân Quân,Thái Hư sư nữ còn a dua theo địch nữa thì trời ơi! Nước cờ như đã định sẵn rồi còn gì nữa.
Thái Hư Chân Quân, Thái Hư sư nữ, hai kẻ đạo cao đức dầy tài xoay vũ trụ, bản lãnh đảo lộn cả càn khôn giáng trần về phe nghịch thì ôi thôi! Đánh trống ngay nhà sấm, múa búa trước cửa Lỗ Ban bọn chúng mong gì thoát nổi họa vương thân.
Thấy các đồng đạo như bị khốn hãm trong tình thế sợ hãi khiếp kinh, Ngũ Sơn lão quái liền dõng dạc nói:
- Chư vị đạo hữu, đạo huynh chớ vội sợ hãi làm mất cả nhuệ khí của chúng ta. Bọn chúng dù bản lảnh vá bể lấp trời cũng chẳng làm gì ta được. Bọn Hồng Long, Linh Chân, Linh Hư, Không Không ấy đã có ta và Ma lão huynh cùng Ma Phong Tử, Đạt Phong Tử nhị hữu đối phó, vị tất bọn chúng đã làm gì nổi mà còn nguy khốn cả tính mệnh nữa là khác. Riêng con nữ tặc đã có Khốc đạo huynh xử trí thì bọn ta còn lo nghĩ gì nữa. Chỉ sợ con mụ Thái Hu sư nữ và lão Thái Hư Chân Quân chẳng để ta yên khi hay tin chúng đồ đệ bị hại.
Tình thế một phen nữa chẳng hơn gì lúc trước. Theo lời toàn xét của Ngũ Sơn lão quái, cả bọn đang hân hoan tin tưởng bỗng sa sầm nét mặt ngay.
Khốc Tiểu Quái Sư liền gỡ rối:
- Ngũ lão huynh luận xét vậy là phải, nhưng chưa chính xác lắm. Thật ra, nếu chẳng có lão Thái Hư Chân Quân và mụ Thái Hư sư nữ bọn ta thừa sức tranh hùng với bọn chúng. Tuy vậy tình thế chưa phải đến lúc vô kế khả thi chẳng giải quyết được.
Đến đây Khốc Tiểu Quái Sư im bặt. Ông lặng nhìn cử tọa để xem thái độ của họ ra sao. Mọi người đang chăm chú nghe bỗng phải ngạc nhiên vì cử chỉ ấy.
Sốt ruột Ma Vương Hỗn Thủy liền bảo:
- Khốc lão huynh có cao kiến gì hãy nói nốt cho chư vị đạo hữu nghe, úp mở làm chi cho đồng đạo thêm sốt lòng.
Khốc Tiểu Quái Sư cả cười tiếp:
- Liệt vị đạo huynh hiền hữu chớ nóng nảy. Hãy thư thả cùng ta bàn mưu đối phó. Ta vời liệt vị đến đây cốt để cố vấn ý kiến nên mới ngưng lời chờ các vị phát biểu ý kiến, chỉ có thế thôi. Theo ý ta, hiện giờ nên nghĩ đến chuyện đối đầu với hai lão Thái Hư sư nữ và Thái Hư Chân Quân. Đấy mới là việc chính đáng bàn xét cẩn thận. Đối phó được hai người ấy chúng ta mới tự do hoành hành cùng chúng anh hùng thiên hạ, nêu cao tên tuổi nhân vật Tây Tạng chẳng phải tầm thường.
Vậy liệt vị hiền hữu, đạo huynh có ý kiến gì hay xin cho biết.
Cử tọa lại một phen nữa ngồi im phăng phắc.
Khốc Tiểu Quái Sư lại nói:
- Hẳn chư vị đạo hữu còn nhớ đến tập Bí Thư Tiên Kiếm đấy chứ?
Khốc Tiểu Quái Sư vừa dứt lời, cử tọa nhôn nhao cả lên. Cả bọn còn lạ gì tập sách quý thế gian độc nhất vô nhị ấy. Ai mà chẳng muốn nhưng làm sao có được.
Khốc Tiểu Quái Sư lại nghiêm trang tiếp:
- Nhắc đếu tập Bí Thư Tiên Kiếm tức là nói đến cái chìa khóa mở lối bí cho bọn ta. Giữ được tập sách quý giá vô ngần ấy ta còn lo gì con mụ Thái Hư sư nữ và lão Thái Hư Chân Quân. Hiện giờ tập Bí Thư Tiên Kiếm đã lọt vào tay Công Tôn đại sư, đại đồ đệ của Linh Hư đại đức tổ sư.
Khốc Tiểu Quái Sư vừa dứt, Ngũ Sơn lão quái, Ma Vương Hỗn Thủy, Bách Hoa Nương, cả ba không ai bảo ai đồng kêu lên một lượt:
- Thảo nào. Chẳng giữ được tập Bí Thư Tiên Kiếm làm gì thằng Công Tôn có được thanh kiếm quá dữ.
Nghe đến đây cử tọa nhiều kẻ nóng tính la vang:
- Thằng Công Tôn cẩu tặc có được tập Bí Thư Tiên Kiếm. Phải giết lấy nó đoạt tập sách ấy báo cừu luôn cho Tứ Đại Trùng bị nó sát hại.
Tiếng la hét mỗi lúc thêm vang dội, Khốc Tiểu Quái Sư vội đưa tay ngăn lại đoạn bảo:
- Liệt vị đạo huynh hiền hữu chứ ồn lên thế. Ta hãy yên lặng bình tĩnh luận bàn có hơn không. Việc cần thiết nhất của chúng ta là phải diệt cho được Công Tôn đại sư đoạt tập Bí Thư Tiên Kiếm, chiếm luôn cả thanh Ngũ Lôi thần kiếm mà hắn vừa luyện được.
Khốc Tiểu Quái Sư vừa dứt, Ma Vương Hỗn Thủy đã vội lên tiếng:
- Lão huynh dạy chí phải, thằng Công Tôn tôi xem tài nghệ nó chẳng ra gì nhưng nhờ thanh báu kiếm ấy nó trở nên một tay hung dữ, nguy hiểm khác thường. Nếu chúng ta chẳng sớm trừ diệt nó, e sanh hậu hoạn chẳng nhỏ.
- Phải đấy! Phải đấy! Mau giết lấy nó.
Cử tọa lại một phen nữa hét la vang rền.
Khốc Tiểu Quái Sư lại xua tay ngăn cản, người trầm tĩnh nối lời:
- Cuộc hội họp đến đây kể như được tạm giải quyết. Trước khi bế mạc ta có lời nhắn nhủ cùng chư vị đạo hữu, đồng phái. Tất cả hãy giữ danh dự cao cả của mình là người xứ Tây Tạng, cố đem hết tâm lực bình sanh rèn luyện đạo pháp đến hàng nhập diệu để tận diệt cả bọn sư tổ Trung Quốc. Ngày khởi hấn cuộc giao tranh ta sẽ định vào một lúc gần đây. Ta cố nới thì giờ để các sư đệ đạo huynh rèn luyện bản lãnh tài nghệ thêm. Ta sẽ loan kiếm thư đi các nơi mời đồng đạo đến định thư hùng. Việc hạ Công Tôn liệt vị để phần ta đảm dương cũng đủ.
Khốc Tiểu Quái Sư vừa dứt tiếng, hoan hô vang rền:
- Khốc Tiểu đạo huynh vạn tuế, kỳ nhân Tây Tạng muôn năm.
Qua một hồi huyên náo xao động, tất cả trở về với yên lặng.
Cử tọa toan đứng lên ra khỏi phòng nhóm bỗng Khốc Tiểu Quái Sư đứng dậy dõng dạc nói to:
- Im! Chu vi đạo hữu hãy im.
Chưa dứt tiếng bỗng từ trước thạch động gió lộng ào ào dường như bão tố nổi lên. Trận quái phong càng lúc càng dữ dội, cuốn cây cối gây ngã đổ ầm ầm ghê rợn.
Sức gió thần tốc càng lúc càng mãnh liệt. Tòa Thiên Cốc sơn rắn chắc là thế phút chốc không chịu nổi sức gió thần tốc kia, cuốn hút nóc bay tung lên. Đà gió đi quá nhanh, quay lông lốc xô đá ngã đổ vang trời dậy đất.
Nhiều tảng đá to bay vụt lên trời, chỉ trong một loáng giữa từng không muôn ngàn tảng đá vụt đi càng lúc càng xa như những chấm li ti.
Trước cơn quái phong quá dữ ấy, bọn ma tăng quái tặc trừ Khốc Tiểu Quái Sư, Ma Vương Hỗn Thủy, Ngũ Sơn lão quái, Linh Quang Tử và Đại Ác hòa thượng kỳ dư đều bị trận gió ghê hồn kia vụt tới làm thối lui hơn mấy bước.
Nhiều kẻ tuy đã xuống tấn vững vàng mà chẳng gượng nổi té ngả nghiêng quay lăn lông lõc.
Khốc Tiểu Quái Sư thấy thế cả giận liền chuyển mình bay vọt ra ngoài. Cả Ngũ Sơn lão quái, Ma Vương Hỗn Thủy cũng vụt chạy theo.
Vừa ra khỏi tòa thạch động, thoáng nhìn về phía Tây nam Ngũ Sơn lão quái, Ma Vương Hỗn Thủy vội kêu lên:
- Nó đó! Chính nó! Khốc lão huynh mau diệt nó.
Trên không trung từ phía Tây nam thẳng tới giông bão càng lúc càng dữ dội, một nữ lang xinh đẹp tuyệt trần oai nghiêm ngồi trên lưng một con đại bàng cực kỳ to lớn tưởng chừng thế gian ngàn dời chẳng có chim nào to lớn như thế.
Hai cánh chím xòe ra như áng cả một vùng trời đất. Đôi cánh chỉ phe phẩy mà gió giông ầm ầm hơn cả bão tố.
Trước tình thế ấy Ngũ Sơn lão quái, Ma Vương Hỗn Thủy cả Khốc Tiểu Quái Sư chẳng dám xem thường. Cả ba đều vận thần công cho nặng như núi Thái Sơn đoạn nhảy vút lên không, dùng thuật ngự phong thẳng về phía nữ lang.
Khốc Tiều Quái Sư hét vang như sấm nổ:
- Loài tiện tỳ kia mi từ đâu mà dẫn xác đến đây nạp mạng. Gặp lão sư phen này ngươi chứ hòng sống.
Dứt tiếng Khốc Tiểu Quái Sư liền hé miệng ra hai luồng bạch kiếm cực kỳ dữ dội. Vừa vụt lên không hai đạo bạch quang như hai con thần long quẩy khúc vũ lộng rền trời sập đất, sáng lòe cả mấy dặm.
Luồng bạch quang phút chốc như một vầng mây trắng khổng lồ thẳng đến đầu nữ lang khí thế dữ dội tưởng chừng đất lở trời nghiêng.
Chẳng dám khinh thường, nữ lang ấy không ai khác hơn là Phù Dung Nương Tố Hoa liền rút Ngọc Kiếm cài trên mái tóc vụt thẳng lên không, hóa thành một đạo bạch quang cự lại.
Vầng bạch quang càng phút càng to rộng, tòa khí lạnh rợn người, chỉ trong một chớp mắt đã lan ra ngoài mươi dặm sáng lòe cả một vùng trời đất. Hai luồng kiếm quang vừa gặp nhau đã bật lên thành những tiếng nổ kinh hồn rung chuyển đất trời.
Ma Vương Hỗn Thủy lúc ấy cũng hiển lộng thần thông, tung hai luồng thanh quang như hai chiếc cầu vòng vang to lớn chuyển động ầm ầm như địa chấm thiên long hiệp cùng vầng bạch quang của Khốc Tiểu Quái Sư đánh thật dữ.
Ngũ Sơn lão quái cũng trổ hết tài nghề tuyệt kỹ ông phóng ra một luồng lục quang cực kỳ dữ dội. Đạo lục quang ấy do nội tâm lão quái luyện thành hung hãn hơn kiếm quang thường mấy bậc.
Vừa bay vọt lên không đạo lục quang ấy đã nổ lên mấy tiếng kinh hồn khác nào trời nghiêng núi sập, hiệp cùng hai đạo kiếm quang kia áp đảo luồng Ngọc Kiếm công kích dữ dội.
Trước tình thế ấy, Phù Dung Nương vẫn xem thường. Nàng cả cười lên khanh khách:
- Lũ quái tăng kia. Bọn bây chỉ được tài cậy đông hiếp ít. Gặp ta phen này lũ ngươi chớ mong thị hùng.
Dứt tiếng, Tố Hoa liền giũ tay áo rộng đưa luồng kiếm phong bay vọt lên không thổi bật luồng thanh quang của Ma Vương Hỗn Thủy.
Nàng lại vỗ nhọẹ vào tam tinh tức thì từ trong ấy bay vụt ra một đạo hồng quang như một con rồng lửa đỏ rực. Đạo hồng quang quá dữ, vừa bay vút lên không đã tỏa khí nóng thiêu người ghê rợn.
Liên tiếp mấy tiếng nổ kinh hồn bạt vía dậy lên, vầng hồng quang như một biển lửa lan tràn, quấn lấy đạo lục quang của Ngũ Sơn lão quái. Hai sức mạnh gặp nhau gây thành những tiếng nổ ghê hồn như đất lở trời long.
Khốc Tiểu Quái Sư thấy kẻ nghịch bản lãnh quá ư cao cường, một mình cự nổi ông và nhị vị lão huynh mình, lão cả giận quát vang như sấm dậy buổi trời thanh:
- Con khốn kia. Ngươi chớ vội dương dương tự đắc thị hùng.
Tíếng nói vừa dút lão liền hiển lộng thần uy, dùng hết tuyệt điểm công phu nhả thêm một luồng kiếm xanh biêng biếc nhỏ như sợi chỉ nhưng nguy hiểm lạ thường.
Luồng kiếm xanh bé tí ấy vừa bay lên trời đã ngân lên những tiếng vang rền sang sảng như chuông vàng khánh ngọc khua. Luồng kiếm xanh ấy với đạo bạch quang kia xoắn tít lấy luồng Ngọc Kiếm Xà Vương đánh thật dữ.
Không trung lúc ấy thật muôn ngàn nguy hiểm gớm ghê. Giữa trời khuya lặng vắng bỗng vang lên những tiếng nổ kinh hồn sởn vía, khác nào trời sụp đất run.
Bảy luồng kiếm quang không ngớt quấn quít lấy nhau như rồng thiêng rởn sóng mãnh hổ vờn mồi, quẩy lộn không ngừng tỏa ra muôn ngàn ánh quang ngũ sắc như muôn đạo hào quang đủ màu.
Nhất là vầng hồng quang, mỗi lúc như tăng cường thêm tốc độ hung hãn, như lửa gặp cơn gió vụt càng phút càng to lớn lan rộng chẳng cùng, chẳng khác gì muôn ngàn quả núi khổng lồ kết lại tỏa hơi nóng cháy người.
Sức nóng quá dữ dội làm cây cối xung quanh dần héo đến khô lại, cuối cùng không chịu nổi sức nóng phát cháy lên ngùn ngụt. Rồi chỉ trong chớp mắt cả một vùng hoang lạnh, cây cối đều vụt cháy, ngọn lửa lan tràn dữ dội.
Thật là ghê rợn kinh hoàng tưởng chừng thế gian ngàn đời chẳng có được lần nào như thế.
Trên không trung luồng hồng quang càng lúc càng to dần như một con rồng đỏ khổng lồ đầy lửa, dưới đất lửa cháy lan tràn dữ dội như một đại dương đầy lửa.
Lửa và lửa. Bốn phía dưới trên đầy lửa khiển bá tánh quanh vùng đang ngủ nửa đêm thức giấc kinh hoàng vì những tiếng nổ như núi đổ trời tan bỗng rụng rời kinh hãi thấy đầy trời lửa dậy.
Kiếm quang và kiếm phong luôn luôn va chạm quay long lóc gây thành một trận cuồng phong dữ dội gớm ghê hơn bão tố.
Trận gió thần tốc ghê hồn kia càng lúc càng mãnh liệt thổi vù, hiệp cùng sức quạt cánh không ngừng của Đại Bàng Thần Điểu cuốn cây cối xung quanh ngã đổ ầm ầm ghê rợn.
Chỉ trong chớp mắt bao nhiêu cây cối nơi Thiên Cốc sơn và các vùng lân cận đều bật gốc, bay vù lên chín từng mây bạc mà tàng cây to lớn lững lờ giữa thinh không như những quả núi mọc giữa lưng trời xê chuyển.
Luồng quái phong độc dữ ấy lan đi xa dần, thổi lùa không khí chuyển động cả một vùng như đất sụp trời nghiêng.
Cây cối một vùng trời đất cách xa hàng mấy trăm dặm mà cũng không chịu nổi sức gió kinh hồn kia gãy đổ ầm ầm ghê rợn.
Nhà cửa rung rinh sập đổ quá nhiều, nóc sạt, cây lá, ngói theo đà gió hút bay tung khắp phương trời. Dân chúng đã một phen mất mật kinh hồn giờ lại rởn vía kêu khóc vang tai.
Trận đấu lại diễn ra càng lúc càng gay go kinh hồn tưởng chừng trong lịch sử nhân gian tự thuở đến giờ chẳng có lần nào như thế.
Khốc Tiểu Quái Sư trổ tài quán chúng siêu việt mà chằng hạ nổi đối phương tức thì nổi giận sôi gan. Lão liền hét lên một tiếng xé trời dậy đất.
Tiếng hét vừa dứt lão liền thở phì ra hai đạo thanh quang vô cùng dữ dội, nổ lên những tiếng kinh thiên động địa, tiếp sức với ba luồng kiếm quang của lão đánh thật dữ vào đạo Ngọc Kiếm kia.
Đến đây ta mới thấy rõ, bản lãnh của Phù Dung Nương Tố Hoa quả đã đến hàng tuyệt luân nhập diệu quỷ khiếp thần kinh.
Một thân một bóng nàng vẫn ráo riết chống ngăn cùng kẻ địch gồm toàn những kẻ tài nghệ quán chúng siêu phàm pháp lục vô biên mà vẫn thản nhiên như vào chốn không người.
Ngũ Sơn lão quái, Ma Vương Hỗn Thủy thấy có cả Khốc Tiểu Quái Sư hiệp lực mà vẫn không làm gì xuể đối phương, cả hai giận sùi bọt mép tức thì vũ lộng thần thông dùng hết tuyệt điểm công phu, thôi thúc kiếm quang quật khởi mãnh liệt.
Hai đạo thanh quang và luồng lục quang đang ráo riết cầm cự với kiếm phong và vầng hồng quang bỗng như được một sức mạnh vô tình trợ giúp, liên tiếp nổi lên những tiếng kinh hồn hoảng vía, to rộng thêm ra hàng mấy dặm.
Khốc Tiểu Quái Sư cũng nộ khí xung thiên, ông nhảy lùi ra ngoài xa hằng mấy trượng rút trong người ra một nắm hồng sa rồi tung lên không đoạn nhắm ngay đoàn hồng sa thổi vút về phía Tố Hoa.
Ào ào! Ầm ầm! Không trung lúc ấy như sấm rền chớp dậy. Đoàn hồng sa như một trận bão lớn như mưa rào cuốn đến dữ dội như chuyển đất xô trời.
Thấy thế Tố Hoa cười lên sằng sặc, nàng bảo:
- Lão quái tăng kia. Chúng ta đùa nhau một tí thôi. Dùng chi thứ độc đó.
- Ái chà! Huyền công quái phong lãnh sa dữ thật! Nhưng ngươi hãy cố lên tí nữa. Đồ trẻ con chơi đùa ấy làm gì nổi ta.
Huyền công quái phong lãnh sa! Một thứ lợi khí giết người ghê rợn, có sức tàn phá kinh hồn, hung hãn nhất thế gian, va nhằm núi núi cũng tan, đụng người dù thịt sắt xương đồng cũng nát như tro mạt.
Kẻ dùng được nó phải là một tay bản lãnh siêu việt thượng đẳng nhất trần đời. Luyện nên huyền công quái phong lãnh sa phải đâu là chuyện tầm thường, dùng toàn những hạt cát đá lấy tận đáy suối Ôn Tuyền bên xứ Ngoại Mông đem về hun nơi lò bát quái, ướp khí âm dương đủ trăm ngày.
Lúc dùng đến, sử dụng nó phải mượn phép huyền công và phép phản phong đánh ra nên dữ dội hơn bão tố, địa chấn thiên long. Thế mà Tố Hoa vẫn dửng dưng coi như không, đủ biết bản lãnh của nàng cao diệu đến ngần nào.
Đợi lúc đoàn hồng sa như trận mưa rào, bão cuốn vụt đến gần, Tố Hoa khẽ giũ nhẹ tay áo tức thì một luồng quái phong lạnh rợn người bay vụt ra chuyển động như muốn xô nghiêng ngửa đất trời.
Luồng quái phong vừa vụt đến đã cản bật hồng sa dội ngược trở lại.
Như muốn biểu lộng thần thông thị uy mình, Phù Dung Nương lại nhắm ngay đoàn hồng sa ấy thổi phù một hơi.
Ghê gớm thay bản lãnh thần kinh quỷ khiếp của nàng.
Đoàn hồng sa như được một sức mạnh vô hình kinh khiếp thúc đẩy, bay vụt về phía Thiên Cốc sơn, chỗ các ma tăng quái tặc, sư đệ của Khốc Tiểu Quái Sư đang đứng xem cuộc so tài ghê gớm như muôn ngàn luồng sấm sét nổi lên chuyển động đất trời.
Ầm! Ầm! Ầm! Liên tiếp những tiếng nổ kinh hồn khiếp vía vang lên. Khu thần động và ngọn núi Thiên Cốc sơn to lớn và hùng dũng thế kia phút chốc bị đoàn hồng sa va nhằm nát tan như cám bụi.
Lũ sư đệ Khốc Tiểu Quái Sư gồm toàn những tay siêu quần bạt tụy đều hoảng kinh hồn vía, vội vận thần công lên chịu đựng, sẽ vung tay dùng phép phản phong đánh giạt hồng sa mà cũng bị quái phong vụt nhằm ê ẩm thịt xương, đau buốt nhừ dần.
Riêng Thiết Đầu Tử, Dương Bưu vì kém tài ít bản lãnh phi thân thối lui chẳng kịp bị hồng sa vụt nhằm quay ra mặt đất kêu rú thất thanh, và chỉ trong nháy mắt hai khối thịt to tướng ấy nát bấy như tương.
Vừa sợ vừa giận quá đâm liều, lũ sư đệ của Khốc Tiểu Quái Sư căm tức lộn gan, cả bọn không ai bảo ai đồng hét vang như sấm.
Tiếng hét chưa dứt bao nhiêu đạo kiếm quay tung vèo lên như muôn ngàn ánh hào quang đủ màu vũ lộng nổ lên như xé trời xô đất.
Đoàn kiếm quang càng lúc càng chuyển động kinh hồn như muôn vạn quả núi to vụt thẳng đến như úp chụp lấy người Tố Hoa.
Thế mà Tố Hoa vẫn xem như không. Nàng sẽ vỗ nhẹ vào đầu Đại Bàng Điểu một cái.
Thật khiếp thay thần lực của loài chim linh ấy.
Đại Bàng Điểu liền vỗ cánh rầm rầm, tức thì cả một vừng trời đất gần như nghiêng ngửa.
Bao nhiêu luồng kiếm quang xô đến như muôn vạn rồng thiêng quẩy khúc, gần che kín đất trời; bỗng gặp phải sức gió ghê hồn thần tốc, phát ra từ cánh chim khổng lồ kia xô bật bao luồng kiếm ấy bay vù trở lại.
Nhiều đạo kiếm quang không chịu nổi sức đàn áp mãnh liệt của trận cuồng phong, bay tung đi hàng mấy dặm nhỏ còn bằng sợi chỉ suýt sa xuống đất.
Luồng quái phong quá dữ như tăng thêm tốc lực, xô lũ sư đệ, đồng đạo Khốc Tiểu Quái Sư lúc ấy đứng tấn vững vàng mà cũng bị thối lui hằng nửa trượng.
Hồn phi phách tán, cả bọn mướt mồ hôi trán, sởn gáy rùng mình, vội thu kiếm quang về.
Lại còn kinh khiếp sức gió mãnh liệt thần tốc phát ra từ đôi cánh của Đại Bàng, cả bọn vận hết thần công cho thân mình nặng như núi Thái Sơn rồi đồng phi thân nhảy vụt xa hàng trăm trượng, nhóm nhau một chỗ thất đảm kinh hoàng, giương mắt, ngây người xem cuộc giao đấu thần kiên quỷ sợ kia.
Khốc Tiểu Quái Sư nhác thấy đồng đạo bị hại, tức thì nộ khí xung thiên gần hét lên như sấm:
- Nữ tặc chứ vội lộng hành. Lão sư quyết đưa hồn mi về chín suối.
Dứt tiếng lão xòe tay trái nhắm ngay người Tố Hoa đánh tới.
Từ năm ngón tay lão thượng tăng tia ra năm luồng ngũ sắc quang vô cùng nguy hiểm dữ dội, chuyển động ầm ầm như đất lở trời long.
Ngũ sắc quang to lớn kinh hồn như năm con rắn khổng lồ lao vút đến, phát ra một trận gió ghê rợn thần tốc vang rền cả một vùng trời đất.
Chẳng dám xem thường Tố Hoa liền chuyển mình một lượt, tức thì quanh nàng lãnh khí bốc ra ào ào như bão phong và quái phong của đạo ngũ sắc quang gặp nhau vang lên những tiếng nổ kinh hồn sởn vía, ầm ầm như đất lở trời nghiêng.
Ngũ Sơn lão quái, Ma Vương Hỗn Thủy cũng nổi trận lôi đình, cả hai như đôi mãnh hổ bị thương vừa đau thêm đòn, lồng lộn quát vang như sấm dậy buổi trời khuya.
Ngũ Sơn lão quái tức thì phẩy tay áo đưa mấy luồng tiêu quang bay vèo đến cổ Tố Hoa khí thế muôn phần dữ dội.
Cùng lúc ấy Ma Vương Hỗn Thủy vung tay dùng Chưởng Tâm Lôi đánh ầm ầm xuống đầu Phù Dung Nương hung hiểm khác nào núi sập rừng tan, trời xô đất chuyển.
Ghê gớm thay đạo pháp cao siêu của nàng.
Đoàn tiêu quang bay vù đến nhanh vun vút tưởng chừng có thể kết quả tính mệnh Tố Hoa trong nháy mắt, không ngờ nàng sẽ phất nhẹ tay áo rộng tức thì tất cả tiêu quang đều chui vào nằm gọn trong ấy.
Chưởng Tâm Lôi nổ rền trời đất như sét lùa từng không vụt xuống đầu Tố Hoa bỗng như gặp một sức mạnh vô hình cản dội ngược trở lại khác nào vách sắt tường đồng ngăn chận.
Không ngờ đối thủ bản lãnh cao cường quỷ khiếp thần kinh thế ấy, Khốc Tiểu Quái Sư giận ứa gan nghĩ thầm: “Con bé này quả nhiên lợi hại. Tài nó còn hơn cả các bậc sư tổ. Nếu ta chẳng đem hết ngón nghề tuyệt kỹ ra sử dụng còn gì danh tiếng bấy lâu nay”.
Nghĩ thế, ông liền vận thêm khí Thiên Cương thôi thúc mấy luồng kiếm quang đánh thật dữ.
Các đạo kiếm quang như thêm cường lực vũ lộng kinh hồn rởn vía, không ngớt nổ lên những tiếng xé trời vỡ đất, xoắn tít lấy vầng Ngọc Kiếm càng lúc càng dữ dội.
Lợi hại nhất là luồng kiếm nhỏ như sợi chỉ màu xanh biêng biếc của lão. Đạo kiếm quang ấy ngân lên những tiếng kêu như chuồng đồng khua, khánh ngọc chạm vút vào vầng bạch quang của Tố Hoa ghê hồn mãnh liệt.
Đã thế Khốc Tiểu Quái Sư còn quay mình đi một vòng, tay giữ vững kiếm quyết tức thì từ trong thất khiếu lão bay ra một luồng gió vô hình lạnh buốt thấu xương.
Luồng gió vô hình ấy muôn phần độc dữ, vừa bay tỏa ra lên không trung thì trời đất cỏ cây vạn vật, tóm lại vũ trụ càn khôn gần như nghiêng ngả. Nó luôn luôn chuyển động xô trời sập đất đẩy bật vầng bạch quang của Tố Hoa lên cao.
Thật khiếp cho tài nghệ siêu việt tột thế của Khốc Tiểu Quái Sư.
Vì căm giận kẻ nghịch lộng hành tác quái, lão không còn kể gì đến đạo đức của con nhà hiệp khách quyết ra tay hạ độc thủ.
Luồng gió lạnh vô hình kinh hồn, hoảng vía kia quả thật vạn lần lợi hại. Ấy là lão dùng kiếm khí biến thành hơi lạnh tung lên không mong hãm khốn Tố Hoa.
Nhưng Tố Hoa nào phải là kẻ tầm thường. Vừa nom rõ luồng gió vô hình ấy nàng hơi giật mình bảo khẽ:
- Chà! Kiếm khí lãnh phong? Ghê thật. Lão quái tăng ấy dám dùng đến nó để đối địch cùng ta. Ta chẳng ra tay e khốn mất.
Dứt lời Phù Dung Nương Tử liền đem hết tuyệt kỹ công phu học tập bấy lâu cạnh Thái Hư sư nữ ra áp dụng. Nàng vận thêm khí Đan Điền và bắt thêm quyết Thái Ất Thất Tinh điều khiển vầng Ngọc Kiếm quật khởi mãnh liệt.
Ghê thay Ngọc Kiếm Xà Vương! Một mình nó đương cự nổi mấy đạo kiếm quang của lão thượng tăng, rồi đến kiếm khí lãnh phong vụt tới nó vẫn ngang nhiên chặn đánh oai hùng mãnh liệt như vào chốn không người. Gớm thật!
Ngay lúc ấy phía dưới Đại Ác hòa thượng, Bách Hoa Nương từ lâu đứng lặng nhìn cuộc giao đấu quỷ sợ thần kinh, ghê hồn sởn vía ấy bỗng nảy ra một ý nghĩ.
Cả hai từ trước không dám động thủ, nhưng hiện giờ cuộc so tài đã quá lâu địch thủ sù sao cũng suy giảm ít nhiều, tinh thần lung lạc tự liệu mình có thể nương cơ hội tùng phong tiếp dẫn tung kiếm quang đánh giúp.
Ý đã quyết, Đại Ác hòa thượng liến rút thanh Kình Nghê nhỏ như lá liễu tung lên không biến thành một đạo hào quang như con rồng vàng to lớn vũ lộng rền trời dậy đất.
Đạo hoàng quang như một vầng mây vàng to lớn đang hùng hổ tiến bỗng gặp phải một luồng hắc quang từ đâu vụt lại tỏa khí nóng ran người.
Vầng hoàng quang vừa va vào đạo hắc quang kia bỗng vang lập một tiếng nổ xé trời dậy đất. Rồi liên tiếp ba tiếng nổ kinh hồn vỡ óc bưng tai dậy lên, đạo hoàng quang nhỏ còn bằng sợi chỉ sắp tắt phụt.
Đại Ác hòa thượng lúc ấy lạnh toát mồ hôi, mặt chẳng còn hột máu vội thâu kiếm quang dùng thật phi đằng chạy như bay biến vào khoảng mây mờ.
Không trung lúc ấy bỗng xuất hiện một kẻ vô danh tuổi ngoài trung niên râu mọc bó cằm.
Nhác thấy kẻ lạ mặt ấy Bách Hoa Nương vội gầm lên như sấm:
- Cẩu tặc Công Tôn. Phen này ta quyết đưa hồn mi về chín suối báo cừu cho Tứ Đại Trùng.
Tiếng gầm vừa dứt từ trong lỗ mũi Bách Hoa Nương bay vụt ra hai tia hồng quang, thoạt đầu nhô như sợi tơ nhưng vừa vụt lên không nó đã to lớn như hai chiếc cầu vòng đỏ rực.
Luồng hắc quang như muôn ngàn quả núi đen khổng lồ xây lại đang mạnh tiến giữa trời bỗng dội lại.
Trên không trung ba luồng kiếm quang vừa gặp nhau bỗng vang lên một tiếng nổ kinh hồn ghê rợn đường trời sụp đất run. Tiếp theo đó hai tiếng nổ xé trời nổi dậy, hai đạo hồng quang đang hùng hổ quấn quít đạo hắc quang thình lình nhỏ dần, tắt phụt mất.
Bách Hoa Nương hoảng kinh, gần rụng rời cả tâm chi. Cũng như hai lần bị Công Tôn phá mất kiếm quang trước, nàng chẳng dám khinh thường đưa kiếm quang lên chống cự nữa.
Bách Hoa Nương liền xoay qua lối tấn công khác mong áp đảo Công Tôn lúc ấy đang điều khiển thanh Ngũ Lôi thần kiếm như một vầng mây đen khổng lồ tỏa khí nóng cháy người vụt xuống đầu nàng, khí thế dữ dội như trời sa đất đổ.
Bách Hoa Nương liền phi thân nhảy lui ra đoạn vung tay dùng phép phản phong nhuyễn khí đánh bạt hơi nóng ra ngoài.
Nàng lại vung tay dùng Ngũ Tâm Lôi đánh mạnh xuống đầu Công Tôn.
Ầm! Ầm! Ầm! Ngũ Tâm Lôi như năm chiếc cầu vòng đen to tướng bay vụt đến đầu Công Tôn chuyển động vang rền cả một góc trời.
Thất kinh, Công Tôn đại sư vội đưa luồng hắc quang về đón lại. Hai sức mạnh gặp nhau vang lên những tiếng nổ xé trời tan đất.
Ngũ Tâm Lôi bị xô bật ra ngoài va xuống đường núi bật lên những tiếng nổ kinh hồn, xoáy đất sâu thành những giếng to sâu thăm thẳm.
Cả giận Công Tôn giữ vững quyết Ngũ Lôi đưa luồng hắc quang nhắm ngay người Bách Hoa Nương đánh thật dữ. Vầng hắc quang như muôn ngàn cụm mây đen to lớn kết lại, chuyển động quỷ khiếp thần kinh ngay xuống đầu Bách Hoa Nương dữ dội.
Bách Hoa Nương thất đảm vội phi thân đánh vọt ra sau. Nàng lẹ làng chuyển hết thần công thổi một hơi ngay luồng hắc quang, luôn tiện vung tay dùng phép phản phong nhuyễn khí tiếp với hơi thổi kia xô vụt luồng hắc quang trở lại.
Thừa dịp ấy Bách Hoa Nương nhảy vút lên không dùng thuật phi đằng chạy nhanh như gió cuốn.
Chẳng bỏ hở một giây, Công Tôn đại sư quát lên như sấm:
- Dâm tặc Bách Hoa Nương. Ngươi chạy đâu cho khỏi!
Dứt tiếng Công Tôn nương ngọn kiếm quang đuổi theo như bay biến. Vầng hắc quang lùa không khí chuyển động như muốn xô nghiêng đổ cả một góc trời, bay mau hơn bão cuốn nhưng Bách Hoa Nương đã lẩn mất trên ngàn mây mù mịt...
Riêng cuộc giao đấu thần sầu quỷ khốc giữa Phù Dung Nương Tố Hoa và bọn Khốc Tiểu Quái Sư diễn ra càng lúc càng gay go kinh hồn.
Thấy đánh lâu mà chẳng thủ thắng được, Khốc Tiểu Quái Sư như lửa tràn đổ thêm dầu, lão liền đấm mạnh vào rún. Tức thì trong rún lão bay ra một luồng hoàng quang cực kỳ dữ dội.
Đạo hoàng quang vừa vọt lên không đã chói lòa mấy dặm, phút chốc như muôn vạn rồng thiêng quẩy khúc chuyển động rền vang dường địa chấn thiên long.
Vầng hoàng quang quá mãnh liệt, vừa chạm vào luồng Ngọc Kiếm đã nổ lên những tiếng xô trời ngã đất lấn đạo bạch quang giạt ra ngoài.
Cả kinh Tố Hoa chẳng dám xem thường, nàng vội hé miệng ngọc thổi một hơi vào luồng Ngọc Kiếm.
Ghê khiếp thay bản lãnh phi thường xuất chúng của nàng.
Luồng bạch quang như có một sức mạnh vô hình trợ giúp lóe sáng thêm mấy dặm, liên tiếp nổ lên mấy tiếng kinh hồn rởn gáy, tỏa hơi lạnh buốt người cản bật đạo hoàng quang và bao nhiêu phi kiếm khác của Khốc Tiểu Quái Sư bay vụt ra ngoài.
Cùng lúc ấy Tố Hoa lại chuyển mình luôn hai lượt.
Tức thì trời đất vạn vật xung quanh nàng như rung rinh sụp đổ, kiếm phong và đạo hồng quang của nàng quật khởi quá mãnh liệt. Chỉ trong chớp mắt kiếm phong dồn ép hai luồng thanh quang của Ma Vương Hỗn Thủy gần bẹp xuống.
Vầng hồng quang lúc ấy cũng như muôn triệu rồng lửa vũ lộng sập đất tan trời xô giạt đạo lục quang của Ngũ Sơn lão quái ra ngoài gần xính vính.
Ma Vương Hỗn Thủy, Ngũ Sơn lão quái hồn bất phụ thể. Hai ông mướt cả mồ hôi trán.
Cả Khốc Tiểu Quái Sư cũng thất đảm, giận sùi bọt mép.
Ông không ngờ mình là tay bản lãnh quỷ khiếp thần kinh, chuyển đất xô trời ngang dọc, dọc ngang thao túng khắp gầm trời không tay đối địch, bỗng gặp phải một kẻ vô danh tài nghệ siêu việt nhất trần đời, hơn cả các bậc vô thượng chí tôn, làm ông đem gần hết các bí pháp công phu huyền diệu sở trường ra dùng cũng không sao áp đảo nổi.
Quả thật danh bất hư truyền, Tố Hoa thật chẳng hổ là đồ đệ của đức Thái Hư sư nữ vậy.
Tố Hoa thấy giao đấu lâu nhưng không hạ được kẻ địch nàng thầm nghĩ: “Bọn chúng toàn là những tay kiệt liệt nhất trần đời. Bản lãnh chúng đã luyện đến hàng tột thế dù có thua kém ta cũng chỉ một ít thôi khó lòng trừ diệt nổi. Âu là ta biểu lộng thần thông một lúc nữa rồi bỏ mà đi cho xong”.
Nghĩ vậy nàng liền hét lên một tiếng như sấm nổ đêm thanh.
Tiếng hét vừa dứt Tố Hoa lại chuyển mình luôn mấy lượt. Lãnh phong từ ngoài nàng bay ra quá dữ, dậy lên ầm ầm khác nào sóng gầm bể cả, thác đổ núi ngàn.
Lãnh phong hiệp với Ngọc Kiếm Xà Vương, kiếm phong và đạo hồng quang quẩy lộn không ngừng, luôn luôn bật lên những tiếng nổ xé trời sụp đất đàn áp các đạo kiếm quang của kẻ nghịch tơi bời.
Khốc Tiểu Quái Sư, Ngũ Sơn lão quái, Ma Vương Hỗn Thủy lúc ấy thất thần bạt vía giữ vững kiếm quyết vận thêm khí Thiên Cương thôi thúc kiếm quang ráo riết cầm cự.
Sức phi vũ của bao nhiêu luồng kiếm quang hợp lại luôn luôn vũ lộng xoắn tít lấy nhau, không ngớt va chạm vào nhau gây thành một luồng gió dữ dội ghê hồn.
Sức mạnh của luồng quái phong muôn vạn lần hơn bão tố chuyển động gần xô ngã đất trời.
Gió lốc thần tốc, quay nhanh khiếp rợn kinh dậy khắp trời. Chỉ trong thoáng mắt, bốn phương tám hướng tư bề gió bão dậy.
Cuồng phong càng phút càng dữ dội, cây cao băng đọt lìa cành gãy ngọn đổ ầm ầm, nhà rung rinh sập đổ mái, vách bay tung bá tánh muôn phương khiếp hãi thất thần kêu góc vang vầy thê thảm.
Rừng cây rậm rạp phút chốc tan tành ngã đổ, muôn thú một phen khiếp vía hồn kinh, không nơi trú ẩn chạy tràn đồng kêu rống vang tai.
Chim ngàn lạc hướng, xa bầy theo làn gió kêu lên vang dội khắp lưng trời.
Gà không dám ó, chó chẳng dám tru. Hỡi ơi ghê khiếp!
Bỗng liên tiếp mấy tiếng nổ long trời lở đất nổi lên đạo Ngọc Kiếm Xà Vương, luồng hồng quang và kiếm phong như gió vụt nước tràn, lan thêm mấy dặm đàn áp mấy đạo kiếm quang kia nhỏ dần.
Cùng phút ấy, như đã biết người biết ta, Tố Hoa liền quát:
- Lũ ma tăng quái tặc khốn kia. Bọn ngươi tài nghệ còn non kém lắm. Ta rộng dung cho đó được toàn thân. Hãy ráng luyện thêm bản lãnh chờ ngày tái ngộ.
Dứt tiếng Tố Hoa liền vẫy tay thu Ngọc Kiếm, luồng hồng quang và kiếm phong trở về. Đoạn nhanh như cắt nàng giục Đại Bàng bay theo gió.
Lòng tự ái bao giờ cũng hơn tất cả. Khốc Tiểu Quái Sư, Ma Vương Hỗn Thủy, Ngũ Sơn lão quái bất ngờ bị nhục, cả ba vừa thẹn vừa giận toan đuổi theo kẻ thù một phen sống mái nhưng Đại Bàng Điểu kia quá tài tình, vừa tung cánh liền mấy lượt đã vút vạn dặm mù khơi.
Bóng hình trang kỳ nữ xuất chúng chớp mắt như hạt nội mây ngàn, biệt mù tăm cá biết đâu mà tìm.
Thất vọng Khốc Tiểu Quái Sư, Ma Vương Hỗn Thủy, Ngũ Sơn lão quái đành lủi thủi thâu kiếm quang về lòng nặng mang hận chiến bại ngàn thuở không phai.

*

Nhắc lại lão Đạt Ni Phật từ lúc Tố Hoa bất ngờ xuất hiện, hiển lộng thần oai mang chiếc đỉnh khổng lồ, dùng thuật đề khí khinh thân đứng trên lọ hoa giữa bàn lại còn cao hứng mang đi mất khiến lão sợ thất thần rụng rời kinh hãi.
Lão không ngờ gần suốt đời giang hồ ngang dọc, danh vang bốn biển uy lừng tam sơn ngũ nhạc lão chưa hề gặp một ai tài tình như vậy.
Bất ngờ lúc về già kiếm báu rời lưng, gót giang hồ tạm nghỉ dưỡng nhàn nơi Anh Hùng quán bỗng gặp một kẻ yếu như lúa mềm như liễu mà tài tình đệ nhất, bản lãnh tối thượng cao siêu.
Tuy ngạc nhiên kinh sợ nhưng lão không khỏi tức giận thầm trách kẻ kia ỷ tài tự kiêu vô lễ.
Dù có muốn trổ oai thần, biểu diễn tài quán chúng xong, sao sao nàng cũng phải đem trả lại cho ông, có đâu lại đoạt mất chiếc đỉnh nọ. Như thế chẳng hóa ra nàng vô lễ lắm ru!
Lão Đạt Ni Phật còn thầm trách con người vô danh kia bỗng bên ngoài gió vụt ầm ầm, xô cây cối ngã lăn khác nào giông bão, lão liền nhảy vụt ra ngoài.
Giữa lưng trời một con chim cực kỳ to lớn, đôi cánh chim xòe ra che gần kín cả một góc trời.
Hai cánh thần điểu chỉ xổ quạt quạt mà gió vây tứ bề như giông bão. Đã thế trên lưng Thần Điểu còn có một thiếu nữ xinh đẹp tuyệt trần.
Lão Đạt Ni Phật nhìn rõ lại thì trời ơi! Nữ lang kia không ai khác hơn là thiếu nữ đã tới Anh Hùng quán trổ tài thần dũng vừa rồi.
Nữ lang oai nghiêm ngồi trên lưng Thần Điểu, đôi chân nàng bỏ thõng xuống, mà chân trái của nàng, chao ôi! Chỉ có mấy ngón chân xinh đẹp bé con con ấy nàng kẹp nổi chiếc thần đỉnh khổng lổ trên vạn cân kia.
- Trời!
Lão Đạt Ni Phật kêu lên một tiếng khiếp hãi. Ông lạnh toát mồ hôi, kinh dị chẳng cùng.
Chiếc đỉnh khổng lồ ấy nào phải vừa gì. Nó nặng hơn một hòn núi mà thiếu nữ chỉ kẹp bằng hai ngón chân đủ biết bản lãnh của nàng cao siêu tuyệt diệu đến đâu.
Lão Đạt Ni Phật còn đang bàng hoàng kinh hãi, bỗng thiếu nữ thoái ra khỏi lưng Thần Điểu, nàng chỉ tung nhẹ chân tức thì chiếc đỉnh khổg lồ kia bay vọt lên không hàng ngàn trượng.
Mặt lão Đạt Ni Phật lúc ấy tái mét không còn hột máu.
Chiếc đỉnh giữa từng không còn vụt lên cao hơn ngàn trượng mà rơi xuống thì trời ơi! Còn gì nhà cửa sanh linh bá tánh vùng này.
Nữ lang kia mà bắt trượt chiếc đỉnh thì phải biết.
Điều này ông còn ngờ vực gì nữa. Sức nặng trên muôn cân kia từ trên cao thăm thẳm tít mù rơi xuống còn nặng thêm cả muôn vạn lần nữa, thì hai cánh tay ngà ngọc tươi xinh kia làm gì bắt nổi.
Cho dù nàng có tài thánh đi nữa cũng không sao bắt kịp và chịu nổi với sức nặng ấy.
Vuột tay nàng chiếc đỉnh trên mười ngàn cân ấy rơi xuống khác gì quả núi sa còn gì cảnh vật xung quanh đấy, tường đồng vách sắt cũng không chịu nổi sức nặng hàng triệu cân kia chứ đừng nói đến cửa nhà cùng mạng con người.
Lão còn đang tái người kinh hãi bỗng rú lên một tiếng thất thanh.
Thật chuyện xảy ra hoàn toàn ngoài sức tưởng tượng của lão.
Chiếc đỉnh khổng lồ từ trên chín từng mây bạc lao vụt xuống như một quả núi rơi, thế mà nữ lang chỉ nhẹ nhàng dùng một ngón tay. Phải chỉ một ngón tay thôi, nàng cũng đủ giữ chiếc đỉnh đứng lại.
Tài tình hơn nữa, ngón tay của nàng lại xỏ đúng vào mốc chung đang đổ xuống nhanh vun vút như tên bay đủ biết mắt nàng tỉnh sáng biết bao nhiêu.
Càng khiếp hơn nữa, sức mạnh của quả chung rớ nặng hằng triệu cân lực ghì xuống, cho dù thiên binh ngàn tướng vớ vào, cũng bị cuốn phăng vậy mà nàng vẫn kềm sững lại đủ rõ tài thần công, vận khí và sức mạnh của nàng kinh hồn đến nhường nào.
Rồi cứ thế nàng tung đi giữ lại chiếc đỉnh to lớn kia hằng mấy lượt làm lão Đạt Ni Phật rụng rời kinh hãi, rùng mình nhắm mắt.
Bỗng thiếu nữ từ từ hạ xuống. Nàng để nhẹ chiếc đỉnh nằm vững trên mặt đất, tuyệt nhiên chẳng có lấy một tiếng động nào.
Lão Đạt Ni Phật chưa hết kinh hãi, nữ lang bỗng xô chiếc đỉnh ngã lăn đánh sầm một tiếng dường núi nghiêng trời đổ.
Một vùng đất nơi ấy không chịu nổi sức mạnh ghê hồn kia sụp xuống thành một chiếc giếng to sâu hoắm.
Không hiểu nữ lang nghĩ sao nàng lại nhắm ngay chiếc đỉnh to tướng kia thổi vụt một cái.
Khiếp thay bản lãnh cao siêu tột bực của nàng.
Từ trong miệng hoa của nàng, một luồng quái phong cực kỳ dữ dội, ào ra ầm ầm như sấm dậy lưng trời hung hãn hơn bão tố, xô chiếc đỉnh thần kia lăn tròn đi vùn vụt như bánh re xả hết tốc lực.
Chiếc đỉnh kia lăn đến đâu, chuyển động vang rền đến đó. Chớp mắt khoảng cây bên đường bị chiếc đỉnh lướt va phải ngã đổ ầm âm ghê rợn.
Bỗng nữ lang hét lên một tiếng vang rền. Nàng vẫy nhẹ tay một cái, tức thì chiếc đỉnh khổng lồ kia đang vùn vụt tiến tới như gió lùa nước chảy, bỗng vụt trở lại, lăn tròn trở về nhanh vun vút chẳng kém lượt trước tí nào.
Cát bụi bốc bay tung mù mịt, chiếc đỉnh đi đến đâu ấn đất sâu thành trũng ghê gớm.
Lão Đạt Ni Phật lúc ấy thật chẳng khác gì người đang cơn mộng. Chuyện xảy ra trước mắt nhưng ông hãy còn bàng hoàng như trong giấc chiêm bao.
Lão hết kinh sợ thất thần đến bàng hoàng ngơ ngẩn. Ông kinh dị quá tự nhủ thầm: “Quái! Con bé này ở đâu mà tài tình ghê gớm thế. Ta đã già đời lưu lạc giang hồ từng trải mà chưa gặp được kẻ nào bản lãnh đảo vũ trụ càn khôn như nó”.
Lão còn đang thừ người trông như tượng gỗ bỗng thiếu nữ sẽ đến cạnh dịu dàng bảo:
- Dám thưa lão anh hùng. Tiểu nữ hôm nọ vì đói lòng, tiền túi rỗng không, nhắm mắt làm liều trổ chút nghề mọn để khỏi trả bữa ăn thịnh soạn. Lại đang lúc cao hứng vô lễ mang đỉnh đi nơi khác. Hôm nay tiểu nữ xin giao trả lại để gọi là vật hoàn cố chủ. Tiểu nữ xin tạ lỗi cùng lão anh hùng. Tiện đây tiểu nữ có đôi lời biện bạch. Theo thiển nghĩ của tiểu nữ, chiếc đỉnh kia dù có trả lại anh hùng cũng chẳng ích gì còn thêm hại là khác. Cứ theo lệ cũ của anh hùng, chắc sau cũng còn nhiều kẻ háo danh hiếu kỳ ra cử đỉnh. Biết đâu chẳng có nhiều kẻ không tự lượng sức mình lại làm trò cười cho thiên hạ thêm mang vạ vào thân, chẳng toàn tánh mạng. Vậy tiểu nữ xin vô phép phá hủy chiếc đỉnh to lớn này cho rồi.
Dứt tiếng, không đợi lão Đạt Ni Phật phát biểu ý mình, nữ lang lẹ làng nhảy đến tung vút chiếc đỉnh thần lên cao hàng mấy ngàn trượng.
Chiếc đỉnh khổng lồ bay vun vút lên chín tầng mây bạc phút chốc nhỏ chỉ còn bằng một chấm li ti.
Lão Đạt Ni Phật lại một phen nữa sợ lạnh toát mồ hôi.
Ông đâm hoảng nghĩ thầm: “Con bé này điên rồi ư? Sức người dù sao cũng có hạn. Đã mấy phen dùng sức bây giờ lại cả gan tung lên cao gấp mấy lần trước, rủi đuối sức sa tay thì ôi thôi còn gì!”
Nghĩ vậy lão ta toan nhảy vụt ra xa phòng lúc nữ lang nọ làm trò cười cho khỏi mang họa. Nhưng đã trễ.
Trên không trung chiếc chuông to tướng rơi xuống nhanh như chớp khác gì trời sa làm lão sợ mướt mồ hôi trán rụng rời kinh hãi.
Lão chỉ còn biết đứng yên như tượng gỗ nhìn nguy vong sắp đến mình.
Bỗng thiếu nữ hét lên một tiếng như sấm nổ bên tai. Nàng cung tay đánh mạnh vào chiếc đỉnh đang rơi tới.
Một tiếng chát vang lên rợn người. Chiếc thần đỉnh kia phút chốc nát tan như tro mạt.
Khiếp hãi quá, lão Đạt Ni Phật rú lên:
- Trời ơi! Xung đoạt lực. Nó dùng xung đoạt lực đánh tan chiếc đỉnh của ta.
Quả thật như vậy. Thiếu nữ đang dùng xung đoạt lực đánh tan nát như cám bột chiếc đỉnh thần kia.
Có lẽ bạn đọc ngạc nhiên chẳng hiểu xung đoạt lực là gì?
Đó là một pháp tối diệu dùng toàn tâm lực trong người, hiệp cả sức nội công đưa ra ngoài cánh tay đánh thẳng vào đích.
Kẻ dùng nổi xung đoạt lực thì dù thiên binh vạn mã đánh nhằm cũng nát bấy như tương. Ngay đến vách sắt tường đồng hay núi va nhằm cũng nát tan chẳng còn.
Quả thật là một bí pháp công phu tuyệt kỹ, sức mạnh và tàn phá chẳng biết sao mà lường.
Người sử dụng được xung đoạt lực phải là tay thượng đẳng kiếm tiên, đạo pháp siêu thâm, tài tình đệ nhất.
Biểu lộng oai thần xong, nữ lang liền day sang lão Đạt Ni Phật lúc ấy hãy còn bàng hoàng ngơ ngẩn, nàng dịu dàng bảo:
- Dám thưa lão anh hùng. Tiểu nữ vì phô chút nghề mọn đã có đôi phút làm kinh động lão anh hùng. Tiểu nữ xin thành thật có lời tạ lỗi. Tiện đây xin từ giã ngươi.
Dứt lời nữ lang ấy không ai khác hơn là Phù Dung Nương Tố Hoa, liền chuyển mình một cái tức thì toàn thân nàng bay vụt lên không, nghiễm nhiên ngồi trên lưng Đại Bàng Điểu.
Đại bàng sẽ vũ cánh tức thì gió vụt ào ào. Chớp mắt hình bóng nàng theo cánh chim thần kia vút dặm mù khơi biệt dạng...

*

Nhắc lại Ma Phong Tử từ lúc về Vạn Hoa trang trợ giúp các sư đệ, bị Tố Hoa hiển lộng thần thông đánh cho một phen thất điên bát đảo, may nhờ Ngũ Sơn lão quái và Ma Vương Hỗn Thủy bất ngờ hiện đến giải nguy, nhưng kết cục cũng bị Phù Dung Nương trổ oai thần đàn áp tơi bời, hắn căm giận sôi gan thể quyết sẽ trả thù rửa nhục.
Sẵn trong tay có Ngọc Kiếm Xà Vương, một báu vật độc nhất vô nhị, Ma Phong Tử liền sang Tây Tạng luyện thêm đạp pháp.
Tài nghệ hắn đã thế mà còn bỏ thêm công phu luyện tập phải đâu là chuyện thường. Bản lãnh hắn sau này gầm trời hiếm tay đối thủ, bậc vô thượng chí tôn gặp hắn chưa chắc sẽ làm gì nổi.
Quang âm thấm thoát trôi qua. Mới đó đã ngoài một năm, Ma Phong Tử hiện giờ bản lãnh đã phi phàm xuất chúng, tài nghệ đã tột thế cao siêu, hắn liền trở vỗ Vạn Hoa trang.
Nhân lúc tìm lại cừu thù ngày cũ, hắn lại trở sang Tây Tạng tìm Khốc Tiểu Quái Sư, Ma Vương Hỗn Thủy cùng Ngũ Sơn lão quái mưu đối phó với kẻ nghịch.
Lão Khốc Tiểu và hai lão tăng đầu bướu và râu xồm kia một phen suýt bại vì tay Phù Dung Nương căm giận chẳng cùng.
Cả ba thề quyết sẽ còn phen sống mái rửa hận, đồng gia công rèn thêm đạo pháp.
Bất ngờ Ma Phong Tử đến nhắc lại chuyện phục cừu tuyệt hận, khác nào khêu gan các lão.
Ma Vương Hỗn Thủy tức thì bừng bừng nổi giận quát tháo vang rền. Cả lão Khốc Tiểu Quái Sư cũng dậy cơn lôi đinh thịnh nộ thề quyết uống huyết ăn gan kẻ thù mới hả dạ.
Ngũ Sơn lão quái cũng xen vào:
- Không biết con bé ấy là môn đồ của ai mà ghê gớm thế. Bản lãnh của nó quả thật lợi hại. Chúng ta mà khinh thường e khốn với nó.
Ma Phong Tử nghe thế liền bảo lớn:
- Lão huynh cứ khen tặng con nữ tặc ấy làm nhục nhuệ khí ta. Phen này đệ quyết hạ nó một phen vỡ mật bay hồn cho rõ chúng ta là lợi hại.
Ma Phong Tử chưa dứt tiếng bỗng bên ngoài có tiếng cười khanh khách và một giọng nửa khinh khi nửa đùa cợt vọng vào:
- Ma Phong Tử. Ngươi tài cán bao nhiêu mà lớn lối. Cả lũ ngươi ta còn thị như không nữa là kẻ chết hụt như ngươi.
Giận sùi bọt mép Ma phong Tử nhảy vút ra ngoài. Cả Ngũ Sơn lão quái, Ma Vương Hỗn Thủy, Khốc Tiểu Quái Sư cũng vụt theo bén gót.
Lạ lùng làm sao! Tiếng nói vừa phát ra đó mà bóng người đâu chẳng thấy.
Lồng lộn lên như con thú dữ bị thương, Ma Phong Tử như một chiếc pháo thăng thiên nhảy vụt lên không vận nhãn lực nhìn bốn phía.
Trong bóng đêm dày, đôi mắt sáng như điện của hắn như hai ngọn đèn pha chiếu suốt khắp cùng mà vẫn không trông thấy gì ngoài bầu trời đềm âm u lặng lẽ.
Khốc Tiểu Quái Sư và hai lão quái tăng kia cũng cố sức lục lạo tìm tòi, nhưng bóng kẻ nghịch vẫn biệt mù tăm cá.
Bỗng một chuỗi cười giòn giã từ một cành cây to lớn cách đấy ngoài mươi trượng nổi lên:
- Úi chà! Tài nghệ lũ ngươi như vậy mà cũng toan thị hùng, lên giọng xấc láo. Gớm thật!
Chẳng khác gì lừa đỏ đổ thêm dầu, Khốc Tiểu Quái Sư giận tím ruột. Lão quát lớn:
- Hay cho con khốn này dữ a! Gặp lão sư phen này mi chớ trông thị hùng.
Dứt lời lão liền nhắm về hướng vừa phát ra chuỗi cười thổi một hơi dài.
Ghê thay đạo pháp vô biên của lão.
Từ miệng lão thượng tăng bay ra một luồng độc phong cực kỳ dữ dội, chuyển động vang lên khác nào địc chấn thiên long.
Cây cối xung quanh không chịu nổi sức gió ghê hồn thần tốc ấy ngã đổ ầm ầm ghê rợn.
Tố Hoa lúc ấy cũng nhảy vọt ra ngoài dùng pháp phản phong nhuyễn khí đánh trả lại.
Từ tay nàng lãnh khí bay ra ào ào vang dội cả một vùng rừng núi, cản bật luồng độc phong kia lại..
Chẳng khác gì mãnh hổ gặp mồi, Ma Vương Hỗn Thủy, Ngũ Sơn lão quái, Ma Phong Tử, Khốc Tiểu Quái Sư vừa nhác thấy kẻ thù liền bổ đến bao vây.
Ma Phong Tử gầm lên như sấm:
- A đầu chớ diệu vỗ. Gặp lão sư phen này ngươi ắt chẳng còn hồn.
Vừa dứt tiếng Ma Phong Tử liền vụt Ngọc Kiếm lên không hóa thảnh một đạo bạch quang lòe sáng ngoài mươi dặm, tỏa khí lạnh rợn người.
Vầng bạch quang như muôn vạn con rồng trắng khổng lồ vũ lộng vang ầm như đất lở núi nghiêng, ngay xuống đầu Tố Hoa khí thế muôn phần dữ dội.
Chẳng dám xem thường, Tố Hoa lẹ làng rút Ngọc Kiếm cài trên mái tóc tung lên không, Ngọc Kiếm cũng biến thànhmột vầng bạch quang hơi lạnh buốt người hào quang lòe sáng cả một vùng trời đất, không ngớt chuyển động rền trời dậy đất.
Đạo bạch quang vừa vụt lên đã cản bật vầng Ngọc Kiếm kia lại. Hai sức mạnh gặp nhau vang lên những tiếng nổ như trời sụp đất run kinh hồn hoảng vía.
Khốc Tiểu Quái Sư cũng tung một lượt hai luồng thanh quang và một đạo kiếm quang nhỏ như sợi tóc màu xanh biêng biếc lên không trung.
Ba đạo kiếm quang như ba vầng mây xanh khổng lồ chiếu sárg ngoài mấy mươi dặm, nổ lên những tiếng nghiêng trời sa đất, nhắm vầng bạch quang của Tố Hoa đánh dữ dội.
Cả kinh Tố Hoa vội tung tay áo rộng đưa luồng kiếm phóng cản lại. Kiếm phong vụt lên chuyển động như đất lở trời nghiêng, vút vào ba đạo kiếm quang kia dội lên những tiếng nổ rền vang như muôn ngàn tiếng sấm dậy lưng trời.
Ngũ Sơn lão quái cũng hiển lộng thần thông phun ra một luồng lục quang như một con rồng xanh khổng lồ quẩy khúc, tiếp các đạo kiếm quang kia đánh ráo riết.
Chẳng dám khinh thường Tố Hoa lại vỗ nhẹ vào trán tức thì từ tam tinh nàng bay vọt ra một đạọ hồng quang như chiếc cầu vòng lửa đỏ rực thẳng lên trời cự lại luồng lục quang kia ráo riết.
Ma Vương Hỗn Thủy cũng tiếp tay các đạo hữu ông thở phì ra hai đạo thanh quang, vừa vọt lên trời đã chuyển động như bão dậy sấm rền. Hai đạo thanh quang như hai vầng mây xanh khổng lồ sa xuống đầu Tố Hoa, khí thế dữ dội chẳng khác gì núi rơi trời đổ.
Chẳng chậm một giây Tố Hoa liền hé miệng phún ra một luồng đạo quang màu tím cản bật hai luồng thanh quang kia lại.
Không trung lúc ấy thật muôn phần kinh hoàng khủng khiếp.
Đêm khuya canh lặng giữa lưng trời bỗng không ngớt vang lên những tiếng nổ kinh hồn sởn vía khác nào địa chấn thiên long.
Sức phi vũ của kiếm quang gây thành một trận gió ghê hồn thần tốc, cuốn cây cối ngã đổ ầm ầm, nhà cửa sập đổ liền cơn. Bá tánh lương dân bàng hoàng tỉnh giấc lo sợ thất thần kêu khóc vang tai.
Thấy kẻ địch cầm cự bọn mình những bốn người, Khốc Tiểu Quái Sư cả giận, lão quay mình một vòng tức thì muôn vạn luồng nhiệt khí phát ra, tiếng nổ ầm như trăm vạn tiếng sét dậy lưng trời.
Cả một bầu trời đất xung quanh như gần nghiêng đổ.
Luồng nhiệt khí vô hình càng lúc càng to dần ra, tỏa hơi nóng thiêu người như bông thịt xương.
Vừa nom rõ luồng khí ấy Tố Hoa giật mình rú khẽ:
- Trời! Độc Đan kiếm khí.
Phải. Đó là Độc Đan kiếm khí mà Khốc Tiểu Quái Sư vì muốn sát hại Tố Hoa đem ra dùng trong một lúc quá tức giận.
Thứ kiếm khí cực kỳ lợi hại ấy lão quái tăng vừa luyện thành cách đây hơn một tháng. Thật là công phu vĩ đại tuyệt kỹ.
Luyện ra đó, lão thượng tăng phải mất đúng một trăm ngày dùng độc đan hun vào lò bát quái sưởi lửa âm dương trong thời gian ba tháng mười ngày đốt nóng độc đan ấy, kẻ luyện bắt buộc không được rời khỏi lò bát quái dù một giây nhỏ cũng vậy.
Đã thế kẻ luyện kiếm khí phải luôn luôn nhịn đói, làm phép nhập định tham thiền, chuyển hết tâm thần ý chí cùng sinh lục vào độc đan.
Khi sử dụng Độc Đan kiếm khí vụt ra, nếu không cũng có thể chuyển mình cho lãnh khí trong người bốc ra tung kiếm khí Độc Đan vọt lên không.
Sức mạnh và tàn phá của Độc Đan kiếm khí chẳng biết sao mà lường. Nó ghê gớm gấp ngàn lần kiếm quang và kiếm khí thường.
Biết thế Tố Hoa chẳng dám xem thường, nàng vội chuyển mình đi mấy vòng, đoạn đấm khẽ vào ngực. Tức thì từ thất khiếu nàng bay ra một luồng gió vô hình lạnh buốt thấu xương.
Luồng lãnh phong ấy muôn vạn phần dữ dội, chuyển động khác nào địa chấn thiên long, chỉ trong tiềng nổ càng lúc càng kinh hồn ghê rợn, vũ trụ lúc ấy tưởng chừng như sắp vỡ tan.
Luồng lãnh phong kiếm khí vừa gặp Độc Đan kiếm khí tức thì vang lên những tiếng nổ kinh thiên động địa.
Vũ trụ mênh mong bát ngát là thế mà lúc ấy tưởng chừng như chẳng đủ sức chịu đựng nổi những tiến nổ xé trời, những chuyển động xoắn tít không ngừng của các đạo kiếm quang, kiếm khí và kiếm phong càng lúc càng thêm tốc độ vũ lộng tàn phá.
Đã thế Khốc Tiểu Quái Sư còn vỗ nhẹ vào rún đưa thêm một luồng hoàng quang như một quả vàng cực to tiếp sức các đạo kiếm quang đàn áp kiếm phong dữ dội.
Sức người dù sao cũng có hạn. Mãnh hổ nan địch quần hồ, Tố Hoa dù tài giỏi đến đâu cũng không cự nổi bốn tay bản lãnh siêu việt tột thế, tài tình đệ nhạt trần đời
Các đạo kiếm quang kiếm phong và kiếm khí của nàng dần dần như mất bớt sinh lực.
Bỗng thấy tiếng nổ kinh hồn khiếp vía nổi lên, các đạo kiếm quang của Tố Hoa nhỏ dần. Nàng hoảng kinh thất vía toan thâu kiếm quang chuồn chạy nhưng kẻ nghịch quá dữ chẳng để hở cho nàng một giây hầu thực hành ý định.
Giữa cơn nguy khốn ấy bỗng từ đâu xuất hiện một luồng hồng quang và hai đạo hoàng quang cực kỳ dữ dội, trợ giúp nàng cảno bật các đạo kiếm quang kia lại.
Cùng lúc ấy trên không trung hiện ra cụ già mặt mũi uy nghi có vẻ tiên phong đạo cốt trung niên. Kẻ ấy đối với nàng hoàn toàn xa lạ, cả với bọn quái tăng kia hình như cũng chẳng hề gặp mặt.
Dù được người giúp sức, nhưng tự lượng sức mình như một con bướm chẳng làm nổi mùa xuân, Tố Hoa tức thì chuyển hết tâm chí sanh lực điều khiển các đạo kiếm quang, kiếm khí lẫn kiếm phong, đánh giạt kiếm quang của kẻ nghịch.
Rồi nhân lúc sơ hở ấy nàng nhảy vút lên không dùng thuật phi đằng trốn chạy. Cả kẻ lạ mặt kia cũng bay vụt theo nàng bén gót.
Cả giận Khốc Tiểu Quái Sư hét lên như sấm nổ ngang mày. Lão tức thì dùng kiếm độn đuổi theo nhanh như bão cuốn.
Ngũ Sơn lão quái, Ma Vương Hỗn Thủy, Ma Phong Tử cũng thừa hư độn quang bay theo dữ dội.
Tố Hoa và kẻ lạ mặt đang trổ hết tài tuyệt kỹ phi đằng kiếm độn chạy như bay biến trên ngàn mây bạc, bỗng nghe phía sau gió lộng ào ào, cả hai thất kinh hồn vía gắng sức chạy nhanh như điện chớp.
May sau lúc ấy Đại Bàng Điểu lại xuất hiện, Tố Hoa như người đắm thuyền vớ được cọc, nàng lẹ làng nhảy vụt lên lưng chim thần, giục Đại Bàng vũ cánh biệt dạng vào ngàn mây mù mịt..
Khốc Tiểu Quái Sư, Ma Phong Tử, Ma Vương Hỗn Thủy và Ngũ Sơn lão quái gắng hết tức bình sanh đuổi theo kẻ thù gần bắt kịp bỗng chim thần lù đến giải nguy, bốn người tức lộn gan đành thất vọng lầm lũi trở về mà lòng căm giận chẳng cùng...

*

Nhắc lại Phù Dung Nương Tố Hoa sau lúc hãi kinh bại tẩu, may nhờ Đại Bàng Điểu xuất hiện cứu nàng, nàng liền giục chim thần bay theo gió.
Sợ kẻ nghịch cố đuổi theo nàng thúc Đại Bàng bay nhanh như chớp, thoáng mắt đã qua không biết bao nhiêu là ngàn triệu dặm.
Tố Hoa cứ giục Đại Bàng, bay mãi đến sáng hôm sau nàng đến giữa một vùng hoang vu cô tịch.
Bấy giờ nàng mới yên tâm cho Đại bàng hạ xuống đất. Nhớ lại cuộc giao đấu vừa qua Tố Hoa chẳng khỏi bàng hoàng kinh hãi.
Từ lúc vâng lệnh thầy hạ san đến giờ, với một bản lãnh xuất thần nhập quỷ, tột trần siêu việt, đi đển đâu nàng cũng làm chủ tình hình bất ngờ bị dồn đánh suýt hãm khốn.
Nghĩ đến đây Tố Hoa căm giận chẳng cùng. Nàng toan trở về Phù Dung tiên đảo cầu xin đúc Thái Hư sư nữ toan ban thêm phép mầu hầu trừ diệt loài ma tăng quái tặc, nhưng nhớ lại hạn kỳ thầy đặn chưa mãn, nàng dù có về đấy cũng khó mong gặp thầy khi mà nàng chưa làm đủ một nghìn điều thiện thì cửa sư môn bế chặt.
Lại nhớ đến lời đức Thái Hư Chân Quân dặn nàng phải thu cho kỳ được Ngọc Kiếm Xà Vương trong tay Ma Phong Tử. Có được đôi Ngộc Kiếm trong tay nàng mới là đấng thượng đẳng kiếm tiên vô địch..
Nếu Ngọc Kiếm không rời tay tên cầm đầu bọn Vạn Hoa thất quái, thì mười năm sau chúng anh hùng thiên hạ ắt chẳng còn mà cả sư phụ sư bá nàng cũng bị phiền chẳng ít.
Có đụng chạm với thất bại lâm nguy, Tố Hoa mới cảm thấy đờí đầy khó khăn chông gai. Việc làm chính của nàng hiện giờ là phải tìm cách chiếm cho kỳ được Ngọc Kiếm Xà Vương trong tay Ma Phong Tử.
Trời! Chuyện ấy đâu dễ dàng mà nàng có thể thực hành trong khoảnh khắc.
Bản nàng thần kinh quỷ khiếp thật, nhưng Ma Phong Tử nào phải tài hèn.
Suy tới tính lui Tố Hoa chỉ còn một cách là tìm hắn lấy trộm bảo vật độc nhất vô nhị ấy.
Và chuyện ấy cũng vẫn là chuyện tầy đình chứ phải vừa sao. Ma Phong Tử hiện ở Vạn Hoa trang, nơi mà nàng đã có lần đột nhập chứng rõ bao nguy hiểm độc hại của các cơ quan máy móc bí mật vô cùng tối diệu.
Dù vậy nàng cũng quyết mạo hiểm một lần xem sao!
Thế là đêm sau, một đêm trăng khuyết sao mờ, từ nghìn dặm xa xôi, nàng độn kiếm quang về Vạn Hoa thôn thực hành ý định.
Sắp đến Vạn Hoa trang, cẩn thận Tố Hoa dùng phép vô hình kiếm độn để kẻ thù không rõ cuộc tung tích nàng.
Tài nàng quả đến mức tuyệt đích cao siêu, nhập điệu. Phép vô hình kiếm độn của nàng đoạt đến chỗ tuyệt điểm công phu. Toàn thân nàng bay lướt đi tựa như một luồng gió nhẹ thoảng tuyệt nhiên chẳng thấy dạng hình.
Chao ôi! Làn gió nhẹ đùa như thế ai ngờ một bậc kỳ nữ đang ẩn mình vượt đi.
Sương đêm ôm kín tòa Vạn Hoa trang lúc ấy như chìm đắm trong giấc ngủ triền miên của tạo vật, thỉnh thoảng một vài tiếng nhịp vang vang lên đều đều phá tan bầu không khí yên lặng của trời khuya.
Dù vậy Tố Hoa chẳng đám khinh thường, nàng dùng thuật đề khí cho thân hình nhẹ nhàng, nhẹ hơn cả một sợi chỉ, đoạn thúc vô hình kiếm độn bay lướt vào mặt trang, tuyệt nhìn chẳng có lấy một tiếng động nào.
Nhờ tài siêu việt tuyệt kỹ nàng đã qua không biết bao nhiêu giang buồng cửa ngách. Tố Hoa đi gần suốt canh, lẻn vào gần cùng khắp mà bóng hình Ma Phong Tử vẫn vắng bặt, tìm không ra.
Thất vọng nàng toan quay ra bỗng chú ý đến một gian phòng cách nàng mươi trượng hào quang chiếu sáng lòe.
Chẳng chậm một giây Tố Hoa liền lướt đến nhẹ nhàng như một hơi thở sẽ. Nàng vô cùng mừng rỡ nhìn Ma Phong Tử lúc ấy đang thả hồn dạo cảnh non Bồng núi Nhược.
Bên cạnh hắn viên Ngọc Kiếm nằm yên trong một chiếc hộp tỏa ánh sáng rực rỡ cả phòng chẳng kém gì Dạ Quang Minh Châu.
Mồi ngon kề tận cổ Tố Hoa hiện hình lấy viên ngọc quý giá độc nhất trần đời kia.
Được của báu nàng nhanh nhẹn ra khòi phòng dùng vô hình kiếm độn rời khỏi tòa Vạn Hoa trang.
Thật là một sự may mắn không ngờ!