Truyện cười

Xin Miễn Thi Cho Robert

Giáo sư tuyên bố với sinh viên rằng kỳ thi sẽ phải hoăn lại, một chàng sinh viên mạnh dạn đứng lên thưa:

- Hoăn kỳ thi lại sẽ ảnh hưởng đến việc ôn tập các môn khác, thưa thầy!

- Anh tên gì...
Xem Tiếp »

Hiện có 12404 Tác phẩm, Trang 152 / 621
Sắp xếp theo thời gian gửi lên