Một hôm, cô hàng xóm gọi vôva sang và hỏi:

– Vôva nếu cô cho cháu chọn giữa 10 đồng và 1 đồng, cháu lấy cái nào!

vôva cười: -cháu lấy 1 đồng ạ!

Cô hàng xóm ngạc nhiên và đưa cho vôva 1 đồng!

Và cả tháng sau ai ai cũng thử vôva giống như cô hàng xóm và kháo nhau rằng: thằng vôva ngu lắm, cho nó chọn 10

đồng và 1 đồng nó chỉ lấy 1 đồng!

Tin đến tai mẹ vôva, bà liền nọc vôva ra đánh 1 trận rồi than:

-Trời ơi, sao tôi khổ thế này, lại có 1 thằng con chê tiền chứ, 10 đồng thì nó không lấy lại đi lấy 1 đồng bao giờ không…

Vôva liền bịt miệng mẹ và nói thầm,:

-Khẽ thôi mẹ ơi, con mà lấy 10 đồng thì con chỉ được 10 đồng thôi, còn bây giờ con có hơn 30 đồng rồi nhé!