Vova đi học về , chán nản vứt phịch cái cặp xuống bàn, ông bố hỏi :
– Thế nào con trai , học hành ổn cả chứ ?
– Chả ổn tí nào bố ơi, hôm nay con được 3$ và ba điểm 0 , nhưng không phải con không thuộc bài.
– Thế à, như thế nào vậy ?
Vova kể lại :
– Giờ toán, cô giáo hỏi con : ” Hai cộng hai bẳng mấy ? ” .Con bảo bằng bốn. Cô giáo hỏi tiếp :” Thế hai nhân hai bằng mấy ?”.
Bố Vova buột miệng :
– Thế thì khác éo gì ?
– Ơ vâng, con cũng trả lời như bố thế là cô giáo cho con không điểm.
– Thế còn điểm không gì nữa?
Vova kể tiếp :
– Dạ giờ thể dục, thầy giáo hô :” Nhấc chân trái lên “. Một lúc sau thầy hô tiếp :” Nhấn chân phải lên “.
Bố Vova lại buột miệng :
– THế thì đứng bằng cái con *ă.c à ?
– Ơ con cũng nói như thế. Thầy liền cho con không điểm.
– Ừm, thế con điểm không gì nữa ?
– Dạ giờ văn, cô giáo bảo con :” Em hãy đặt 1 câu có từ “cô giáo”. Con liền trả lời :” Cô giáo là c.a.v.* “. Thế là cô giáo cho con không điểm, và dẫn con lên gặp thầy hiệu trưởng. Thầy hiệu trưởng hỏi con sự việc. Con kể lại toàn bộ.
– Thế sau đó thì sao ?
– Dạ thầy hiệu trưởng cho con 3$ và hỏi con địa chỉ nhà cô giáo