Một thanh niên đi ngoài đường, gặp một ông đang loạng choạng bưng bộ mặt tím bầm, mắt sưng húp. Cậu ta ái ngại hỏi:
- Ông làm sao thế? Có cần tôi giúp đưa về nhà không?
- Không đời nào! Tôi vừa ở đó ra...