Tom đi học về với một mắt thâm đen, bố hỏi tại sao, Tom nói: “Con đã thách đấu với Michael và cho nó quyền chọn vũ khí”.

– Cao thượng đấy! Thế nó đã dùng cái gì để đánh nhau với con vậy?

– Dạ, con không ngờ, vũ khí mà nó chọn là… thằng anh nó.