Một anh chàng nổi tiếng sợ vợ, quanh năm suốt tháng không dám cãi vợ nửa câu nên hay bị mọi người trêu chọc. Ngày nào a ta cũng phải nghe lời vợ răm rắp, ấy vậy mà vẫn thường xuyên bị vợ đay nghiến. Anh ta rất buồn vì điều đó.

Một hôm anh ta bị vợ sai đi chợ mua đồ, anh ta gặp một ông thầy bói mù ngoài chợ. Anh ta bèn lại gần xin một quẻ bói xem vì sao lại sợ vợ như vậy. Thầy bói không thèm gieo quẻ mà nói luôn:

– Nhìn anh là tôi biết ngay không cần gieo quẻ. Có chòm râu quặp thế kia sợ vợ là phải!

Nghe thầy bói nói vậy anh ta gật gù như ngộ ra được chân lý. Hôm sau nhân lúc vợ đi vắng anh ta lấy gương soi, cầm râu kéo thẳng ra vừa kéo vừa nói:

– Ta kéo cho mày thẳng ra để không sợ vợ nữa!

Đúng lúc đấy bà vợ bước vào cửa nghe thấy vậy hỏi:

– Ông ngồi lảm nhảm cái gì vậy?

Anh ta giật bắn mình liền nói:

– Tôi đang vuốt cho râu nó quặp thêm tí nữa thôi mà!