Bác sĩ: Tại sao cháu lại bị một vết hằn hình chữ 'M' trên ngực thế này?

Cô gái (bẽn lẽn): Dạ, bạn trai cháu săm chữ 'M' trên ngực vì anh ấy tên là Mike. Anh ấy ôm cháu chặt quá nên mới thành vết như thế.

Một thời gian sau cô gái đến khám, bác sĩ lại thấy một chữ 'M' nơi bụng.

Bác sĩ: Cô thấy là tình cảm anh Mike đối với cháu có phần sâu đậm hơn đấy.

Cô gái (lại bẽn lẽn): Dạ không phải thế. Cháu chia tay anh Mike hôm kia rồi. Bây giờ là anh William.