Một người say mèm đến cửa trước của xe buýt, líu lưỡi hỏi: " Xe.. này... đi đâu... vậy?"
- Xe này đi Cung văn hóa bác ạ - một số hành khách lên tiếng.
Người say lại ngật ngưỡng bước về cửa sau xe buýt và hỏi tiếp:
- Xe... này... đi đâu... thế?
- Cung văn hóa - mọi người đáp.
- Quái thật! - anh say nhún vai - Sao hôm nay xe nào cũng đi Cung văn hóa cả thế nhỉ?