Ông bố hỏi đứa con nhỏ mới đi xem xiếc về:

- Sao? Hôm nay con đi xem xiếc thấy thế nào? Thích chứ?

- Vâng, con rất thích bố ạ! Các cô chú diễn viên thật tài giỏi, chỉ trừ cái chú ném dao là dở.

- Sao?

- Lần nào chú ấy ném cũng trượt, chẳng lần nào trúng vào người cô gái cả.