Bạn cần chia sẻ số tài liệu. Hay dùng chung cơ sở dữ liệu? Còn máy in và modem thì sao? Ai cũng cần dến. Và bạn có muốn trao đổi e-mail không?
Nếu ít nhất có một câu trả lời "có" cho những câu hỏi trên, bạn đang cần một mạng máy tính, cho dù đó là mạng nhỏ. Chúng tôi muốn giúp bạn giải quyết những khúc mắc và góp phần tăng hiệu quả đầu tư của bạn.
Hầu như mọi việc kinh doanh từ nhỏ đến lớn, đều có thể hưởng lại từ máy tính. Nhưng điều khó nhất thường là lúc bắt đầu: phải làm như thế nào đây? Hãy đọc những phần tiếp theo, bạn sẽ nắm được một số kiến thức và mánh lới cơ bản để có thể tự xây dựng cho mình một mạy máy tính.
Trong bài này, khi nói đến mạng, chúng ta sẽ hiểu đó là mạng máy tính.