Dịch giả : Fossion René & Trần hữu Sơn
Lời Tựa
Nguyên tác : Le livre noir du communisme s. dir Stéphane Courtois et al.
(Nicolas Werth, Jean Louis Panné, Andrzej Packowski, Karel Bartosek, Jean-Louis Margolin )

 
Đây là công trình của Ông René Fossion và  Ông Trần hữu Sơn, những người quốc gia đã hy sinh thời giờ và công ăn việc làm của mình để đóng góp phần nào cho cuộc tranh đấu chung,  khi dịch cuốn sách " Le Livre noir du communisme ", Nhà xuất bản Robert Laffont 1997, của các học giả Stéphane Courtois, Nicolas Werth, Jean Louis Panné, Andrzej Packowski, Karel Bartosek, Jean-Louis Margolin tố cáo tội ác của Cộng Sản thế giới.
Ngoài ra Ông Trần minh Tâm đã tận tình đánh máy trên 1000 trang.
Ông René Fossion, Ông Trần hữu Sơn, và ông Trần minh Tâm không sống về nghề làm báo, hay viết văn. Ngày thì làm công hai bữa, tối về nhà cặm cụi làm việc dưới ánh đèn cô đơn.
Nay thì bản dịch đã hoàn tất nên cho phổ biến trên Internet để mọi người thấy rõ "bộ mặt thật của Cộng Sản". Mong rằng quý độc giả rộng luợng bỏ qua nếu có điều gì không đúng lắm vì "traduire c'est trahir" ( nói nôm na: dịch một bản văn đôi khi còn phản nghĩa điều mà  tác giả muốn nói ).
Mong quý độc giả cứ tự tiện phổ biến cho bất cứ ai cần đến. Đó là ý nguyện của chúng tôi.
 
Mong lắm thay.