Mở đầu

Muốn có một nền kinh tế hùng mạnh phải dám nhìn thẳng vào căn bệnh sâu xa của nó và phải dám chấp nhận một cuộc phẫu thuật. Có như vậy, nền kinh tế mới hoàn toàn khoẻ mạnh để “Hoá Rồng” sánh vai với các cường quốc năm châu như nguyện ước của Bác Hồ.
I- Thành tựu đích thực và nguy cơ tụt hậu
II- Những vật cản của nền kinh tế
III- Dân chủ - động lực của tăng trưởng
IV- Động lực của kinh tế- động lực của chính trị
V- Nỗi ám ảnh từ Đông Âu
VI- Đâu là nhân tố mất ổn định?
VII- Có hay không một cuộc khủng hoảng chính trị?
VIII- Giải phóng tư tưởng
IX- Con đường hoá rồng của Việt Nam
Hà Nội- 11/2004