Dịch giả Trần Trúc Lâm
Lời mở đầu

101 Câu Chuyện Thiền (101 Zen Stories): đã được ấn hành lần đầu vào năm 1939 bởi Rider and Company, Luân Đôn, và David McKay Company, Philadelphia. Những mẫu chuyện này đã được chuyển sang Anh ngữ từ một cuốn sách gọi là Shaseki-shu (Collection of Stone and Sand: Góp nhặt Cát Đá), viết vào cuối thế kỷ 13 bởi một Thiền sư Nhật tên là Muju (Vô Trú), và những giai thoại của các vị Thiền tăng lượm lặt từ nhiều sách đã ấn hành tại Nhật vào khoảng đầu thế kỷ 20. Những câu chuyện này kể lại sự chứng ngộ của các vị Thiền sư Trung Hoa và Nhật Bản. Các ngài đã giảng dạy Thiền hơn 500 năm qua.

Truyện 101 câu chuyện thiền Lời mở đầu Ấn Tống Kinh Điển Ánh Sáng Của Ngươi Có Thể Tắt Ba Hạng Đệ Tử Ba Ngày Nữa Bài Thơ Cuối Của Hoshin Bàn Tay Của CỦA MOKUSEN Bạn Thật Sự Bắt Giam Tượng Phật Bầy Con Của Hoàng Thượng Câu Trả Lời Của Người Chết Câu truyện Về Nàng Shunkai Chánh Đạo Chế Ngự Con Ma Chúc Thư Cỏ Cây Giác Ngộ Như Thế Nào? Con Đường Bùn Lầy Cú Đập Chót Cửa Thiên Đường Dấm Của TOSUI Đậu Phụ (Đậu Hủ) Chua Dạy Chỗ Rốt Ráo Đến Lúc Phải Chết Đi Đêm Đối Thoại Thiền Đúng Và Sai Đường Hầm Giọng Nói Của Hạnh Phúc GUDO Và Hoàng Đế Hãy Ngủ Đi! Hãy Tự Mở Kho Báu Của Mình Học Im Lặng Hối Cải Thực Sự Kẻ Cướp Trở Thành Môn Đồ Không Có Gì Hiện Hữu Không Có Lòng Nhân Không Làm Không Ăn Không Nước, Không Trăng Không Vướng Mắc Không Vướng Mắc Vào Bụi Trần Không Xa Cõi Phật Làm Sao Làm Một Bài Thơ Chữ Hán Lời Dạy Dè Xẻn Lời Mẹ Dạy Lời Rao Lư Hương Mặt Trăng Không Thể Bị Đánh Cắp Được Mồ Hôi Của Kasan Mỗi Phút Đều Là Thiền Mọi Thứ Đều Là Thượng Hảo Hạng Một Cốc Trà Một Giọt Nước Một Nụ Cười Trong Đời Một Ông Phật Một Tiết Tấu Của Thiền Mưa Hoa Mùi Kiếm Của BANZO Mười Vị Kế Thừa Nếu Yêu, Hãy Yêu Công Khai Ngôi Chùa Yên Tĩnh Ngụ Ngôn Ngủ Trưa Ngươi Đang Làm Gì! Thầy Đang Nói Gì! Người Nghệ Nhân Tham Lam Nhất Đế Những Chiến Sĩ Nhân Đạo Những Ngọn Sóng Lớn Nóng Giận Nuốt Thẹn Ông Tàu Vui Vẻ Phật Mũi Đen Liễu Ngộ Của RYONEN Phật Sống Và Thợ Làm Bồn Tắm Phép Lạ Thực Phồn Thịnh Thật Sự Sát Sanh Shoun Và Mẹ Sự Nghiệp Của GISHO Sứ Quân Ngu Đần Sự Ra Đi Của ESHUN Tâm Đá Tấm Danh Thiếp Thật Vậy Sao? Thí Chủ Nên Cảm Ơn Thiền Của JOSHU Thiền Của Người Kể Chuyện Thiền Của Phật Thiền Khơi Lửa Thiền Trong Đời Của Một Người Hành Khất Thời Giờ Là Châu Báu Thư Cho Người Sắp Chết Tiếng Vỗ Của Một Bàn Tay Tim Ta Nóng Như Lửa Tìm Thấy Viên Ngọc Trên Đường Bùn Trà Sư Và Kẻ Thích Khách Tranh Biện Để Được Tạm Trú Trong Cõi Mộng Trong Tay Định Mệnh Tụng Kinh Tỷ Lệ Chính Xác Vâng Lời Vật Quý Nhất Trên Đời