................

Truyện dài này do Trần Bảo Trân phụ trách phần đánh máy. Nếu các bạn có thắc mắc, có ý kiến đóng góp hay muốn làm quen với Trần Bảo Trân thì xin gởi email đến btran19@hotmail.com