Dịch giả
Giới Thiệu
Michael Faraday (1791 - 1867)

Lệ Nguyên dịch từ tài liệu nước ngoài .....

    
hà bác học Đức Hem-hôn-xữ đã từng nói: “ Chừng nào loài người còn sử dụng điện, thì chừng đó mọi người còn ghi nhớ công lao của Mai-Cơn Pha-ra-đây “.

Chúng ta khó có thể tưởng tượng đựợc nhà bác học Anh vĩ đại đó, - Mai-Cơn Pha-ra-đây vốn chỉ là một người thợ đóng sách.
Nhưng nhờ có lòng hiếu học, một ý chí kiên cường mà dần dà từ công việc một người phụ tá ở phòng thí nghiệm, Mai-cơn Pha-ra-đây đã trở nên một nhà bác học lớn - có nhiều đóng góp vào khoa học.
Không hề chú ý đến tiền tài, danh vọng, Mai-Cơn Pha-ra-đây đã làm việc đến hơi thở cuối cùng. Cả cuộc đời nhà bác học vĩ đại là một tấm gương sáng cho chúng ta.