Truyện cười

“nay tắm”

AD: Bình sao chạy hối hả vậy?

MR: Thì chạy theo Lan nè!

AD: Có chi hông?

MR: Lan nè! Cho Bình “nay tắm” nhe?

AD: Lan khôong cho Bình tắm đâu mà sao Bình hỏi kỳ vậy? Xem Tiếp »