Truyện cười

Ḍng Sông Không Sâu

Một lữ khách đi ngựa đến một ḍng sông xa lạ. Ông ta hỏi một thiếu niên xem ḍng sông ấy có sâu không.

Không đâu.

Chú bé đáp.

Và người kỵ mã bắt đầu vượt sông. Nhưng ngay sau đó ông ta...
Xem Tiếp »