QUỶ THẦN CŨNG KHÔNG CHỮA NỔI

 

Một Con Thỏ chui vào vườn ngô để ăn trộm ngô thì bị mắc thòng lọng vào cổ, không thể gỡ ra nổi. Thỏ đang chờ chết thì Cóc ở đâu nhảy tới nhìn Thỏ và cười cợt:

– Này chú Thỏ! Ngô chắc ngon lắm nhỉ?

Thỏ nghĩ rất nhanh và mau chóng tìm ra kế cứu mình ra khỏi thòng lọng. Nó nói:

– Anh Cóc! Nếu anh cởi được thòng lọng cho tôi ra tôi sẽ chữa cho anh khỏi những mụn Cóc trên mặt và chi chít trên lưng anh. Anh sẽ đẹp ra rất nhiều, đến Hằng Nga cũng phải mê.

Nghe Thỏ nói vậy, Cóc thích quá, liền đáp:

– Nếu chú chữa khỏi cho tôi, tôi và cả họ tôi cám ơn chú suốt đời.

Nói rồi Cóc tìm chỗ thắt nút dùng mồm tháo gỡ cho thòng lọng lỏng ra và Thỏ rút được đầu ra ngoài.

Bấy giờ Thỏ mới nói:

– Đồ ngốc nghếch kia. Những mụn của mày là tổ tiên nhà mày di truyền lại, có đến Quỷ Thần cũng không chữa nổi nữa là ta.

Nói xong, Thỏ tếch khỏi vườn ngô và biến vào rừng.