Truyện Cổ Tích Tấm gương và những mảnh gương vỡ - Etruyen.com

Tấm gương và những mảnh gương vỡ

Tôi sẽ kể cho các bạn nghe câu chuyện về một con quỷ.
Một hôm quỷ ta rất sung sướng vì đã làm ra một tấm gương rất kỳ
lạ. Những vật tốt đẹp soi vào đấy đều nom chẳng ra gì cả, trái lại các
vật xấu xí lại càng rõ nét và nổi bật hẳn lên, trông lại càng xấu xí
hơn. Những phong cảnh đẹp vào gương thì trông như mớ rau muống
luộc; những người tốt nhìn vào lại trở thành đáng ghét, đi đầu lộn
xuống đất, có khi mất cả bụng, mặt thì méo mó không nhận ra ai
nữa. Nếu trên mặt có một vết tàn nhang thì nhìn vào gương, vết tàn
nhang ấy lại thấy loang ra khắp mặt, mũi mồm đều là tàn nhang.
Quỷ lấy làm thích thú lắm. Khi một người có ý nghĩ tốt thì ý nghĩ đó
phản ánh trong gương thành những vết nhăn nhó, quỷ cười khoái trá
về sự phát minh xảo quyệt của mình.
Đồ đệ của quỷ kể lại rằng tấm gương ấy là một kỳ quan. Chúng
bảo:
- Bây giờ người ta có thể biết bộ mặt thật của thế giới và loài
người.
Và chúng mang gương đi khắp nơi, chẳng một vật nào, chẳng có
người nào không bị chúng làm méo mó đi. Chúng còn muốn bay lên
trời để nhạo báng các tiên đồng và cả Chúa Trời nữa. Chúng càng
bay cao, gương càng nhăn nhó,. Khó nhọc lắm chúng mới giữ nổi
gương. Chúng bay lên, bay lên mãi và cuối cùng lên đến gần Thượng
đế và các tiên đồng. Tấm gương nhăn nhó rúm ró lại, cong queo và
tuột khỏi tay lũ quỷ, vỡ tan thành triệu triệu mảnh.
Sự việc bây giờ trở nên vô cùng tồi tệ, tồi tệ hơn trước nhiều,
mỗi mảnh gương vỡ nếu bay vào mắt ai thì găm chặt vào đấy, làm
cho người ấy nhìn mọi vật sai lệch, chỉ thấy những cái xấu xa, mỗi
mảnh gương có phép ma như tấm gương lớn, có bao nhiêu mảnh
gương là bằng ấy tấm gương. Vô cùng tai hại! Một số người bị mảnh
gương găm vào tim, tim họ trở nên băng giá. Có mấy mảnh to, người

ta cắt ra làm kính cửa, nhưng chớ có nhìn bạn bè qua những vuông
kính ấy!