Tiểu sử

Người tỉnh Bà Rịa, nay là tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Còn có tên là Huỳnh Tịnh Trai Paulus Của. Học trường đạo, sau đó ra làm công chức. 1861, được bổ Đốc phủ sứ. Về sau thay Trương Vĩnh Ký làm Chủ bút Gia Định báo.
Huỳnh Tịnh Của là người sưu tầm, phiên âm sang Quốc ngữ nhiều tác phẩm chữ Nôm, soạn từ điển, viết nhiều sách biên khảo, phóng tác. Các tác phẩm đáng chú ý: Chuyện giải buồn (2 tập), 112 truyện, in 1880 - 1885, Đại Nam quốc âm tự vị (2 tập), in 1895 - 1896, Tục ngữ, cổ ngữ, cách ngôn in 1896 - 1897