Dịch giả : Lê Trọng Bổng
Chương 16
Nguyên tác: Hands of Light - A Guide to Healing Through the Human Energy Field

Quá trình chữa trị, Một quan điểm tổng quát
 
Cái mà thầy chữa phải cống hiến cho bệnh nhân và nghề y gồm ba thứ: một quan điểm khác biệt và rộng mở về nguyên nhân bệnh và điều trị bệnh ; con đường thu thập thông tin về mọi cuộc đời hay mọi tình huống y học mà các biện pháp khác không thể thu được; và thao tác trực tiếp lên bệnh nhân nhằm nâng cao các khả năng chữa trị của họ. Kết quả thần diệu ra sao không phải điều quan trọng, thực tế là thầy chữa cảm ứng bệnh nhân để họ tự chữa trị bằng những quá trình tự nhiên dù rằng đối với những ai không quen cách chữa trị này các quá trình đó vượt qua cái vẫn được coi là tự nhiên. Cơ thể của bạn và hệ thống năng lượng của bạn chuyển dịch tự nhiên theo chiều hướng có lợi tới sức khoẻ. Dĩ nhiên bác sĩ cũng làm việc theo những nguyên tắc đó. Nhưng với gánh nặng của nhiều trường hợp không liên quan đến riêng ai như vậy, và phải đối đầu thường xuyên với bệnh tật, nhiều bác sĩ dần dà đi tới chỗ điều trị từng tập hợp đặc trưng các triệu chứng, việc này đôi khi có thể không phải theo chiều hướng có lợi cho sức khoẻ. Đối với thầy chữa, sức khoẻ không có nghĩa chỉ là sức khoẻ trong thân thể mà cũng là cân bằng và hài hòa trong mọi phần của cuộc đời.
 
Quá trình chữa trị thực sự là một quá trình nhớ lại, nhớ lại con người thực của ta. Trong phạm vi hào quang, quá trình chữa trị là quá trình tái cân bằng năng lượng tại từng cơ thể. Khi toàn bộ năng lượng tại mỗi cơ thể được cân bằng thì sẽ có sức khoẻ. Linh hồn đã học được bài học đặc biệt này, vì vậy nó có chân lý vũ trụ.
 
Ngày nay có hai lối đi vào chữa tri. Một là chữa trị “bên trong?, thiết lập cân bằng và sức khoẻ tại mói mức của con người bằng cách tập trung và xử lý trực tiếp các diện mạo thể chất, cảm xúc, tâm thần và tâm linh của con người, theo cung cách mà con người tạo nên các hệ thống niềm tin và thực tại của mình. Hai là chữa trị “bên ngoài”, giúp tái lập cân bằng tại các vầng hào quang khác nhau, bao gồm các hệ thống thân thể, bằng cách dùng năng lượng được chắt lọc từ trường năng lượng vũ trụ.
 
Tôi gợi ý rằng chữa trị “bên trong” là quan trọng nhất, song các phương pháp chữa trị “bên ngoài” là cần thiết để bổ sung cho quá trình này.
 
Quá trình chữa trị bên trong
 
Quá trình chữa trị bên trong tiến hành việc tái cân bằng năng lượng tại từng cơ thể bằng đó tập trung vào biểu hiện của mất cân bằng được điều chỉnh nó và sửa chữa vầng hào quang thích hợp bằng thao tác bàn tay. Việc sắp xếp lại trong mỗi cơ thể giúp cho việc lập lại cân bằng trong các cơ thể khác.
 
Quá trình chữa trị bên trong, mệnh danh là chữa trị tổng phổ, được luận bàn với đầy đủ chi tiết tại Chương 22. Ở đây chúng tôi chỉ mô tả ngắn gọn.
 
Trong việc chữa trị mức ketheric mẫu, hệ thống niềm tin sai trái được đưa vào ý thức và được thử thách. Việc chữa trị được tiến hành tại vầng thứ bảy của trường hào quang. chữa trị chủ yếu là sửa chữa và tái cấu trúc cơ thể này tại bất kỳ chỗ nào cần đến.
Hình 16 – 1
 
 
Việc sửa chữa vầng thứ bảy tự động làm cho vầng thứ sáu khai mở để có thêm yêu thương thượng giới.
 
Ở mức thượng giới, thầy chữa tham dự vào yêu thương thượng giới hay yêu thương vạn vật và chỉ đơn giản dẫn kênh cho nó đi tới bệnh nhân.
 
Ở mức etheric mẫu, cơ thể hào quang được sắp xếp lại bằng phẫu thuật tâm linh. Việc này có tác động đem ý chí lên xếp ngang hàng với Ý chí siêu phàm.
 
Ở mức tinh tú, việc chữa trị được tiến hành bằng thanh nạp và yêu thương. thầy chữa tham dự vào thực tại tình yêu thương nhân loại và dẫn kênh cho năng lượng đi tới bệnh nhân. Việc này cho phép mức tâm thần bắt đầu thư giãn và buông lỏng một vài hệ thống phòng vệ.
 
Ở vầng tâm thần, thầy chữa thử thách các quá trình tư duy sai trái đã tạo nên mất cân bằng tại mức này. Các quá trình tư duy đó dựa trên lô gích của đứa trẻ đã từng trải nghiệm chấn thương. Khi lớn lên và bắt đầu nhận thức được các quá trình đó thì người hày dễ dàng xem việc hiện hữu của chúng là có mục đích và người này có thể thay thế chúng bằng các quá trình tư duy chính chắn hơn.  Thầy chữa thao tác để tái cấu trúc vầng này của trường hào quang bằng cách giúp bệnh nhân hình dung ra những cách giải quyết mới cho các vấn đề cũ.
 
Ở vầng cảm xúc, bằng cách sử dụng kỹ thuật thanh nạp, thầy chữa giúp bệnh nhân dọn sạch những cảm nghĩ bị tắc nghẽn. Đôi khi trong suốt thời gian chữa trị bệnh nhân sống lại các chấn thương cũ và trải nghiệm toàn bộ cảm nghĩ bị tắc nghẽn. Nhiều khi các chấn thương được thầy chữa lấy đi mà bệnh nhân không nhận thức được chúng.
 
Ở vầng etheric, thầy chữa tiến hành sắp xếp ngay ngắn và sửa chữa để tái cấu trúc vầng này, lập lại cảm giác hạnh phúc và sức khoẻ.
 
Thao tác trực tiếp lên thân thể, các bài tập, các tư thế và lời nói được sử dụng để giải toả các tắc nghẽn thể chất, chẳng hạn như sức căng trong bắp thịt, béo phì hoặc ốm yếu.
 
Trong quá trình chữa trị tổng phổ, tất cả các cơ thể được thao tác cùng nhau. Quá trình này được tiến hành bằng những buổi chữa tiêng hay đôi khi theo nhóm có mặt thầy chữa. Trong quá trình này, sức khoẻ của thân thể thường xuất hiện cuối cùng, sau khi các cơ thể hào quang đã được cân bằng. Có thể chữa trị một buổi là khỏi, mà cũng có thể phải hàng năm trời.
 
Có thể bạn ngạc nhiên là bằng cách nào mà các thầy chữa làm được mọi thứ đó. Bởi vì họ có con đường thu thập một lượng thông tin khổng lồ bằng cách bành trướng ý thức.
 
Quá trình chữa trị bên ngoài
 
Để kích thích và thúc đẩy việc chữa trị căn bản đó, các phương pháp chữa trị bên ngoài được sử dụng (và trong nhiều trường hợp rất cần thiết) bởi vì cho đến khi hệ thống niềm tinh được điều chỉnh, ta không thể bỏ mặc những triệu chứng thể chất đã bị các hệ thống niềm tin sai trái làm lan rộng. Đôi khi cần thiết phải chỉ định chữa trị bên ngoài để cứu sống sinh mạng. tuy nhiên, nếu như chữa trị bên trong cũng không được tiến hành và hệ thống niềm tin sai trái không được thử thách thì bệnh tật sẽ lại ùa vào thân thể, thậm chí sau khi đã hết các triệu chứng hiện tại.
 
 
Với sự ra đời của kỹ thuật hiện đại và sự vắng bóng người thầy thuốc gia đình, ngành y đã mất dần tính chất phục vụ từng người. Trước đây người thầy thuốc gia đình nhận trách nhiệm về sức khoẻ của từng người trong nhà, năm chắc lịch sử của gia tộc, có khi biết được nhiều thế hệ. Ngày nay các bác sĩ thậm chí không nhớ tên bệnh nhân vì có quá đông người đến chữa. Tình hình thay đổi đã làm cho nhiều khi một kỹ thuật diệu kỳ có thể cứu được nhiều sinh mạng, bác sĩ chắn hẳn không thể nhận trách nhiệm về sức khoẻ của từng bệnh nhân. Có nơi, vào lúc cần thiết thì trách nhiệm đó lại rơi trở lại vào chính người bệnh. Đó là cơ sở cho cuộc cách mạng về chăm sóc sức khoẻ. Lúc này, nhiều người muốn tự lãnh trách nhệim đối với sức khoẻ của mình hơn/ để làm cho thay đổi này được êm thấm, cách tốt nhất là hợp nhất các phương pháp hữu hiệu, có vậy việc chữa trị mới dần dà trở lại phục vụ từng người riêng rẽ, như một thời người ta đã làm trong lịch sử của chúng ta.
 
Thầy chữa và bác sĩ có thể cùng làm việc như thế nào
 
Nếu cả thầy chữa lẫn bác sĩ cũng làm việc thì có thể khai thác được thế mạnh của kỹ thuật tốt nhất và của mối quan tâm riêng vốn có đến từng người bệnh. Ta hãy xét xem việc đó sẽ diễn ra như thế nào.  
 
Thầy chữa có thể giúp cho bác sĩ về ba điều đã nêu ở phần mở đầu chương này, đó là: đưa ra một quan điểm rôộg hơn về mọi yếu tố gây bệnh; cung cấp thông tin những dử liệu mà các phương pháp chuẩn hiện tại không thu được hoặc không thu kịp trong một thời gian hạn định; và cung cấp thao tác bàn tay nhằm làm cân bằng hệ thống năng lượng của bệnh nhân, kích thích và thúc đẩy việc chữa trị. nhiều khi cố gắng cuối cùng này lại giúp bệnh nhân thu được sức khoẻ cần thiết cho việc cứu mạng. 
 
Trong thực hành lâm sàng, thầy chữa có thể làm việc trực tiếp cùng với bác sĩ và bệnh nhân bằng cách lập bệnh án đầu tiên để xác định vấn đề, đưa ra một cách nhìn tổng quát về mức độ mất cân bằng năng lượng (và do đó về mức độ trầm trọng của vấn đề), cung cấp một quan điểm rộng hơn về các yếu tố gây bệnh, và trao đổi với bệnh nhân về ý nghĩa của căn bệnh đối với đời sống của họ.
 
Các phương pháp chẩn đoán của thầy chữa sẽ được luận bàn trong các chương tới. Thầy chữa có thể nhận được những lời khuyên qua sử dụng tri giác cao cấp về chủng loại và số lượng thuốc men đặc hiệu cần thiết, các kỹ thuật chữa trị bổ sung, chế độ ăn uống, thức ăn bổ sungvà tập luyện. thầy chữa có thể theo dõi ca bệnh cùng với bác sĩ, và qua sử dụng tri giác cao cấp lại có thể đưa ra những lời khuyên về liều lượng thuốc và những nhu cầu bổ sung cần thay đổi hằng tuần, hằng ngày, thậm chí hằng giờ. Bằng cách đó, thầy chữa và bác sĩ có thể cùng nhau đạt được một trình độ “điều chỉnh chính xác” trong chăm sóc bệnh nhân mà trước đây không bao giờ hình dung nổi. Thầy chữa có thể quan sát trường năng lượng của bệnh nhân để cho biết thuốc men hoặc các phương pháp chữa trị khác đã tác động ra sao trên toàn thân bệnh nhân.
 
Tôi đã tiến hành một phần công việc này và thấy rất có hiệu quả. Tôi gặp Mietek Wirkus một nhà chữa trị cũng tiến hành việc này  ba năm nay cùng các bác sĩ tại một bệnh khoa trực thuộc Hội y học Izics ở Vacsava, Ba Lan, được đặc biệt tổ chức cho kiểu chữa trị này. Họ rất thành công và vẫn tiếp tục. Hồ sơ tại bêệh khoa này cho thấy thao tác bàn tay, gọi là phương pháp chữa bệnh bằng nhân điện (Bioenergotherapy, BET), có hiệu quả nhất đối với các bệnh ở hệ thần kinh vàn hững hậu quả của chứng đau nửa đầu, trong chữa trị hen phế quản, tiểu dầm đêm, bệnh thần kinh, các bệnh tâm thể, loét dạ dày, một vài thể dị ứng, u nang buồng trứng, u lành, vô sinh, đau khớp và một số loại đau khác. Chữa bằng nhân điện giúp làm dịu đau do ung thư, giúp hạ bớt liều lượng các thuốc giảm đau hoặc an thần dùng cho bệnh nhân. Chữa điếc trẻ em cũng thu được kết quả tốt. Trong phần lớn trường hợp, các bác sĩ phát hiện ra rằng sua khi được chữa bằng nhân điện, bệnh nhân trở nên trầm tĩnh và thư giãn, hết đau hoặc đỡ đau, và bình phục nhanh hơn (đặc biệt sau phẫu thuật hoặc nhiễm khuẩn). Trên đất nước Hoa Kỳ, nhiều thầy chữa bắt đầu làm việc cùng với bác sĩ. BS Dlores Krieger dạy thao tác bàn tay cho y tá ở Trung tâm y học New  York từ nhiều năm nay, và họ thực hành phương phaá này tại bệnh viện. Rosalyn Bruyere, giám đốc Trung tâm chữa trị bằng ánh sáng, Glendale, California, hướng dẫn cho nhiều bệnh viện thực hành chữa trị và tham gia một số công trình nghiên cứu nhằm xác định tính hiệu quả của thao tác bằng tay đối với nhiều loại bệnh khác nhau.
 
Một loại hình nghiên cứu khác có thể thực hiêệ bằng cách dùng tri giác cao cấp nhằm giúp các nhà nghêin cứu tìm ra nguyên nhân và chữa những lạoi bệnh tưởng chừng không chữa được, như ung thư chẳng hạn. Với tầm nhìn thấu thị, như sẽ được luận bàn trong chương tới, thầy chữa có thể quan sát được quá trình bệnh khi tiến hành thao tác bên trong cho bệnh nhân. Thật là một công cụ tuyệt vời hỗ trợ cho nghiên cứu!
 
Sử dụng tri giác cao cấp, thầy chữa có thể nói cho biết phương pháp nào trong số nhềiu phương pháp chữa trị toàn đồ là tốt nhất cho từng trường hợp qua quan sát tác động của nó trên hào quang của bệnh nâhn. Chữa trị sẽ cho kết quả nhanh hơn khi thầy chữa khuyên bảo bệnh nhân tập trung vào phương pháp hữu hiệu nấht đối với ho. Chẳng hạn, trong các quan sát của mình, tôi đã ghi nhận rằng các phương pháp hoặc thuốc thang khác nhau thì tác động lên các vầng hào quang khác nhau. Aubrey Westake torng tác phẩm của mình Mô hình sức khoẻ đã chỉ rõ vị nào trong phương thứôc Bach Flower chữa chị cho mức hào quang nào. Tôi đã quan sát thấy chất vi lượng đồng căn nào có hiệu lực cao bao nhiêu thì tác động mạnh lên cơ thể hào quang bấy nhiêu. Các chức có hiệu lực cao trên 1M tác động lên bốn vầng bên trên của trường hào quang, còn các chất có hiệu lực thấp hơn thì tác động lên các mức hào quang bên dưới. Vì các chất có hiệu lực cao kinh khủng cho nên bao giờ người ta cũng dạy cho những người thực hành trẻ tuổi trước tiên haã bắt đầu với những chất có hiệu lực thấp (cho các cơ thể có năng lượng thấp) sau đó mới đi lên các cơ thể bên trên sau khi tìm được phương thuốc chính xác. Trong quá trình thao tác bàn tay, thầy chữa có thể chọn cơ thể hào quang nào để tác động. Cũng đúng như vậy khi ta tự chữa trị bằng thiền định, trong trạng thái này, con người cóthể tác động lên tới tất cả các cơ thể hào quang. Bức xạ  học là phương pháp chưng cất năng lượng chữa trị từ trường năng lượng vũ trụ bằng cách sử dụng các máy móc để phát ra các “dải” hoặc “tần số”. Song song với cảm xạ học, bức xạ học truyền đi rộng rãi những năng lượng quanh trường năng lượng vũ trụ tới những bệnh nhân ở rất xa thầy thuốc. Một mẫu thử về huyết học hay một mẫu tóc lấy từ bệnh nhân thường được sử dụng làm anten. Nhà chữa trị bằng bức xạ học có thể chọn vầng hào quang nào mình sẽ thao tác lên.
 
Khoa đánh bão lưng chắc chắn vương tới được ba mức hào quang đầu tiên, cũng như dược thảo, vitamin, dược phẩm và phẩu thuật. Dĩ nhiên thao tác bàn tay, thiền định để chữa trị, hay chữa trị bằng ánh sáng, màu sắc, âm thanh hay tinh thể, tất cả đều vươn tới các mức bên trên của trường hào quang. Qua nghiên cứu, chúng ta có thể học được cách sử dụng các phương thức chữa trị này có kết quả tốt nhất.
 
Nhiều tác phẩm đã được viết về các loại chữa trị này. Tôi gợi ý một số cuốn sau đây để các bạn có thể tham khảo thêm: khoa học về vi lượng đồng căn của BS George Vithoulkas. Các chiều của Bức xạ học của BS David Tansely. Khoa đánh bão lưng, một phương thức hiện đại cho sức khoẻ của BS Julius Dontenfass, Châm cứu cổ truyền: định luật năm yếu tố của TS Dianne M.Connelly.
 
Nghề y trên xứ sở này đã tập trung chủ yếu vào thân thể và trở nên tinh thông trong lĩnh vực đó, nhất là đối với bệnh của các cơ quan đặc hiệu vàcủa các hệ thống cơ quan. Thuốc men và phẫu thuật là những phương pháp chính được sử dụng. Một trong những vấn đề chủ yếu của việc dùng thuốc men và phẩu để điều trị là các phản ứng phụ kinh khủng mà chúng thường gây nên. Thuốc men được kê đơn dựatheo sự hểu biết về hoạt động của thân thể, nhưng chúng cũng chứa đựng những năng lượng ở dạng cao cấp mà dĩ nhiên về sau sẽ tác động lên các cơ thể bên trên. Tác động của những thuốc này lên các cơ thể bên trên chưa được nghiên cứu trực tiếp khi thử nghiệm thuốc để chuẩn bị đưa ra sử dụng.
Nói đúng hơn, tác động của các năng lượng bậc cao này chỉ được nhìn thấy khi àm cuối cùng chúng bị dồn xuốngthân thể. Tôi đã nhì nthấy hậu quả của những htuốc nằm lại trong hào quang trên dưới mười năm sua khi sử dụng. Chẳng hạn, có một loại thuốc sử dụng một lần để chữa viên gan đã được coi như gây ra suy giảm miễn dịch sau đó năm năm. Một thuốc nhuộm màu đỏ bơm vào cột sống với mục đích thăm dò đã ngăn cản việc chữa trị ở các dây thần kinh tủy sống sau đó mười năm.
 
Tiến tới một hệ thống chữa trị toàn đồ
 
Tôi tin rằng các hệ thống chữa trị toàn đồ trong tương lai sẽ kết hợp cái kết cấu kinh khủng của kiến thức” phân tích” trong nghề y truyền thống với kiến thức “tổng hợp” về các hệ thống năng lượng của cơ thể bên trên. Các hệ thống chữa trị toàn đồ trong tương lai sẽ chẩn đoán và mô tả việc chữa trị cùng một lúc cho tất cả các cơ thể năng lượng và thân thể theo yêu cầu của bệnh nhân và hợp nhất các quá trình chữa trị bên trong với các quá trình chữa trị bên ngoài. Các bác sĩ, các nhà đánh bão lưng, vi lượng đồng căn, các thầy chữa, các nhà điều trị học, châm cứu, v.v… tất cả sẽ cùng nhau làm việc để giúp cho quá trình chữa bệnh. Bêệh nhân sẽ được coi như một linh hồn trên hành trình trở về lại bản ngã thực, bản ngã Thượng đế, và bệnh tật sẽ được coi như một trong các phương thức chỉ dẫn cho người hành hương đi đúng hướng.
 
Để làm việc này, ta cần sử dụng những phương pháp pâhn tích đã được nghề y phát triển để đào sâu vào những điều bí ẩn của các cơ thể bên trên, nhằm thu thập hiểu biết về hoạt động và cấu trúc của chúng. Ta cần những đồ ăn nghiên cứu chung trong đó các phương pháp chữa trị cho cơ thể bên trên được kiểm tra theo phép chữa đối chứng hiện hành mang tính khoa học của ngành ý, để thấy được các kết quả phối hợp. Thuốc men và các phương pháp vi lượng đồng căn - được sử dụng theo phép chữa đối chứng – cùng nhau tác động như thế nào? Những cái nào hài hòa với nhau hổ trợ và nâng cao việc chữa bệnh? Những cái nào đối kháng và không được dùng chung với nhau?
 
Ta phải tập trung vào việc tìm ra các phương pháp phát hiện để quan sát các cơ thể năng lượng. Vì cơ thể etheric gồm chất thô nhất, nó giống thân thể nhất và chắc hẳn là dễ phát hiện nhất, cho nên ta phải tập trung vào nó trước tiên. Ta sẽ có một công cụ ghê gớm biết mấy nếu ta tạo được một bức chân dung cấu trúc kẻ ô của cơ thể ehteric để chỉ ra được các cân bằng và mất cân bằng năng lượng. Với thông tin này và nghiên cứu thêm, bấy giờ chúng ta có thể tìm ra nhiều phương háp thực tiễn và hữu hiệu hơn để tái cân bằng năng lượng trong cơ thể etheric. Trong tương lai, ta có thể tiến lên khám phá những phương pháp áp dụng cho các cơ thể bên trên.
 
Có như vậy chúng ta mới chữa được tình trạng rối loạn trước khi nó bị dồn xuống thân thể dưới dạng bệnh tật thể chất.
 
Trước hết, tôi sẽ cố gắng dạy cho các nhà chuyên nghiệp chăm sóc sức khoẻ, đặc biệt là các thầy thuốc, nhìn thấy được các trường hào quang, có vậy họ mới thấy được quá trình bệnh tật hoạt động bên trong thân thể của bệnh nhân. Nhiều bác sĩ đã đưa tay ra nhờ giúp đỡ. Họ gửi cho các thầy chữa những trường hợp gay go nhất của họ. Thường họ làm điều đó một cách vụng trộm. Đã đến lúc ra khỏi buồng riêng và làm việc công khai thành các nhóm chữa bệnh.
 
Với nhiều người được huấn luyện tốt và đủ trình độ thấy được các quá trình bên trong con người chỉ đơn giản bằng nhìn, thì xin hãy tưởng tượng xem họ sẽ đủ sức sức đưa các nghiên cứu ý học tiến xa như thế nào. Có thể tập trung nhêin cứu trên từng bệnh nhân cụ thể với những yêu cầu của họ, hơn là cứ nhấn mạnh vào việc quan sát các động vật trong phòng thí nghiêm. Khi người ta có khả năng đi thẳng vào (“đọc”) loại hình chữa trị mà bệnh nhân cần thì các chương trình sẽ được chỉ định ở mức riêng cho từng trường hợp chữa trị.
 
Heyoan đã tuyên bố rằng “chất liệu chính xác lấy với liều lượng chính xác tại thời điểm chính xác cho từng cá thể thì tác động như một chất liệu cải biến để tạo ra sức khoẻ một cách hữu hiệu nhất, ít phản ứng phụ nhất và trong thời gian nắn nhất có thể có. sức khoẻ ở đây không chỉ đơn thuần là sức khoẻ thể chất; nó là cân bằng trọn vẹn ở mọi mức.
 
Với một tiềm năng như vậy, bây giờ ta hãy nhìn vào nhiều phương thức khác nhau đảm bảo thông tin trên tất cả các mức của hào quang.
 
Điểm lại Chương 16
 
1.Hãy mô tả quá trình chữa trị bên trong.
2.Hãy mô tả quá trình chữa trị bên ngoài
3.Thuốc men tác động lên những mức nào của trường năng lượng con người?
4.Các tác động của y học được kiểm tra trong các thực hành thông thường về y học xảy ra trên những mức nào của trường năng lượng con người?
5.Hiệu lực của một phương thuốc vi lượng đồng căn có liên quan đến hào quang như thế nào?
     
    Để làm động não
    6. Những hiệu quả chủ yếu của sự hiểu biết quá trình bệnh tật qua trường … năng lượng con người trong thực hành y tế? Bao gồm ứng dụng, hoạt động tâm lý học, ý thức trách nhiệm và tự cảm nhận của bệnh nhân?
    7. Việc chữa trị qua trường hào quang có thể được hợp nhất vào các thủ tục y học thông thường như thế nào?