Truyện cười

Cụ thể là con nào?

Khách trong quán bia gọi:

- Bồi bàn! Mấy con ruồi trong vại bia này làm tôi thấy ghê cả người.

- Cụ thể là những con nào, thưa ông, để tôi vớt ra. ...
Xem Tiếp »