Truyện cười

Tarara

A và B đi lạc vào rừng rậm Phi Châu! Cả hai bị bọn mọi ăn thịt người bắt được! Bọn chúng dẫn hai người về gặp tù trưởng! Tên tù trưởng nói với A:

- Mày có hai sự lựa chọn: Tarara hoặc...
Xem Tiếp »