Truyện cười

Chữ Bác Sĩ

Một nhà văn mời một bác sĩ tới ăn cơm. vìbận nên bác sĩ bảo rằng ông sẽ viết thư hẹn ngày có thể đến được. Hai ngày sau, nhà văn nhận được thư của bác sĩ. vìchữ xấu quá, nên nhà văn không đọc...
Xem Tiếp »