ĐÁP ỨNG ƯỚC MUỐN

 

Một anh nọ cố công dậy cho con Ngựa của mình không ăn cũng vẫn sống và làm việc được.

Anh ta rèn luyện con Ngựa theo cách của anh ta. Con Ngựa bị bỏ đói, hai ngày, rồi năm ngày, dáng đi của ngựa đã lừ đừ. Nó vẫn sống và vẫn làm việc được. Anh ta rèn luyện cho nó tài năng hơn: có nhịn ăn tới ngày thứ tám thứ chín và tới ngày thứ mười thì đói quá, Ngựa lăn ra chết. Anh chàng vô cùng đau khổ, cho là con Ngựa không có ý chí vì con Ngựa không đáp ứng được ước muốn của anh ta:

– Thật hết sức xúi quẩy! Vừa mới rèn luyện được không cần ăn uống, thế mà chẳng hiểu sao không biết ứng dụng để lại lăn ra chết – Anh chàng ca cẩm mãi.