MẶT TRỜI VÀ GIÓ[1]

 

Mặt trời và Gió tranh cãi nhau xem ai có tài lột được quần áo của con người ra. Gió nghĩ rằng mình làm được. Gió nổi lên mỗi ngày một to thổi tung áo mũ của con người lên. Gió hất bay mũ và thổi phanh cả áo, nhưng con người mau chóng nhặt lại mũ ấn sâu vào đầu và lấy tay giữ chắc, quần áo được cài khuy và khép chặt. Gió đành chịu mặc dù đã nổi cơn mạnh hơn.

Mặt trời ra tay. Nó thiêu đốt lên con người bằng sức nóng dữ dội, và thế là con người tìm thấy sự mát mẻ bằng cách cởi bỏ áo, vứt mũ đi. Mặt trời thiêu đốt hơn nữa, thế là con người cởi bỏ hết áo xống ra, nhảy xuống nước ngâm mình.