Ngày xửa ngày xưa có một lão nhà giàu hà tiện. Trong một lần đi đò qua sông, đi đến giữa sông, lão ta khát nước quá, muốn uống nước, nhưng sợ mua nước tốn tiền, nên lão ta cúi đầu xuống sông uống nước, chẳng may ngã lộn cổ xuống sông, lão ta lại không biết bơi.
Người lái đò vội vàng đến cứu. Mặc dù đang sắp bị chìm xuống sông, nhưng lão ta lại sợ để anh lái đò cứu mình lên thì sẽ phải trả tiền cho anh ta. Thế là lão hà tiện vội nói: Anh cứu ta thế này, ta có phải trả tiền không?
Biết tính lão này hà tiện, người lái đò nói: Có chứ!
Lão hà tiện nói: Anh lấy bao nhiêu?
Người lái đò: 8 quan tiền.
Lão hà tiện: 8 quan đắt quá, bớt đi.
Người lái đò: 7 quan.
Lão hà tiện: 7 quan vẫn đắt quá, bớt nữa đi.
Người lái đò: Vậy 5 quan.
Lão hà tiện: 5 quan đắt quá, thà chết còn hơn.
Nói xong, lão hà tiện chìm nghỉm xuống sông.