Một lần ông già đẵn xong củi và mang về. Phải mang đi xa, ông cụ kiệt sức, đặt bó củi xuống rồi nói:
- Chà, giá thần chết cứ đến ngay đi có phải hơn không !
Thần chết đến và bảo:
- Ta đây, lão cần gì nào ?
Ông già sợ hãi bảo:
- Nhấc hộ bó củi lên cho lão.
Hết !