Một nhà thông thái nghĩ mình đã biết hết mọi việc trên đời. Có lần, ông gặp một bác nông dân trông thật là chân chất. Quá tự phụ vào kiến thức của mình, ông ta bảo bác nông dân:
- Bây giờ, ông hỏi tôi một câu, nếu tôi không trả lời được thì tôi trả ông 10 đồng. Sau đó, tôi hỏi ông một câu, nếu ông không trả lời được, ông trả tôi 1 đồng.
- Được, tôi chấp nhận cá cược - Bác nông dân trả lời.
- Vậy, nhường ông hỏi trước - Nhà thông thái nói.
Bác nông dân liền hỏi:
- Tôi xin hỏi ông, con gì chạy xuống núi bằng bốn chân, mà chạy lên núi chỉ bằng ba chân?
Suy nghĩ mãi, nhà thông thái đành trả lời:
- Tôi không biết.
Và rút 10 đồng ra trả bác nông dân. Rồi ông ta bèn hỏi:
- Con gì ngộ vậy?
Bác nông dân rút 1 đồng trả nhà thông thái và nói:
- Tôi cũng không biết.

Ý nghĩa:
Đừng bao giờ tự cao tự đại, nghĩ mình tài giỏi để coi thường, mỉa mai người khác. Trong cuộc sống này đã có bao trường hợp như câu ca dao:
"Nực cười châu chấu đá xe, Tưởng rằng chấu ngã, ai dè xe nghiêng."