Phê Bình nghệ thuật
Tiểu sử Thụy Khuê

 
Tên thật là Vũ Thị Tuệ
Sinh năm1944 tại Nam Ðịnh.
Viết tiểu luận văn học từ 1985
Ðã in bài trên các báo Tự Do (Pháp & Bỉ), Văn Học (Hoa Kỳ), Thông Luận (Pháp), Thế Kỷ 21 (Hoa Kỳ), Ngươì Việt (Hoa Kỳ), Diễn Ðàn (Pháp), Hợp Lưu (Hoa Kỳ), Phụ Nữ Diễn Ðàn (Hoa Kỳ)
Cộng tác với đài RFI (Radio France Internationale ) trong chương trình Văn Học Nghệ thuật từ 1990.
Tác phẩm đã in:
  • Cấu Trúc Thơ (1995, Văn Nghệ, California)
  • Sóng Từ Trường (1998, Văn Nghệ, California )
  • Sóng Từ Trường II (2002, Văn Nghệ, California)
  • Nói chuyện với Hoàng Xuân Hãn và Tạ Trọng Hiệp (2002, Văn Nghệ, California)