Ma Bộ Đội (chuyên. thiêt.)
--------------------------------------------------------------------------------
Đây là 1 chuyên. co thât. do bà ngoaị tôi kể laị cach đây 2 thang. Chuyên. o kinh dị cho lăm nhưng suy nghĩ kỹ thìco lẽ rât sơ.

Từđụng Lê Văn Sỷ, queọ vô đụng Huỳnh Văn Banh, lai xe uoc chừng độ khoang? 3phut là tơi nhà tôi. Nằm trong 1 hem? nhỏ, dôi diên. là 1 tram. thông tin vănhoa, mà truoc năm 75 là 1 chỗ tru quân cuả Công. San? nằm vùng. Nhà tôi co lẽ đã đuoc. xây lâu lăm,từ đời cô hỷ nạ rồi, mà chuyên. đo cũng o cần faỉban` tơi.
Sau năm 75, ngaỳ 30 thang 4 đen. Bà ngoaị cùng vơi mây d́ vàmẹ tôi don. vô SáGon` ở. Luc bây giờ nhà cưả kho khăn mà cũng khan hiêm,đời sông chât. vât., nhiều khi ăn cả bo bo để trừ cơm. Nhờ quen biêt nguớthân mà mua đuoc. căn nhà naỳ vơi gia rẻ (sau naỳ mơi biêt cũng không rẻ cholăm).
Sau ngaỳ ông ngoaị tôi mât, bà ngoá tôi thuong` đi chuà để tim`những diều hay lẽ phaỉ nơi cửa Phât. Bà tôi rât sùng đaọ, cư mỗi buôỉ sang đung 4 giờsang là ra bàn thờ tung. kinh. Mỗi lần bà tung. kinh là mở cưả rađể cho nhưng~ linh hồn cuả nguó khuât măt. khuât maỳ vô nghe. Bà kể nhiều lầnngồi tun.g kinh mà nghe hơi nguó thở bên lỗ tai. Cư nhiều năm như vâỵ, chođên 1 hôm bà tôi co chuyên. faỉ đi ra ngoá Huê dể cung giỗ ông bà cô cuảtôi. Cũng như moị buôỉ sang, ngaỳ truoc khi bà lên đuong`, bà ra đưng ngoàibàn thờ và niêm. (theo lời bà tôi)
"Ngaỳ mai tôi lên đụng ra Huê co chut chuyên., nêu trong mây nguóco ai trẻ khoẻ manh. mà muôn nghe tôi tung.kinh thì đi theo tôi, con` ai già thì ở laị chờ ngaỳ tôi về".
Ngaỳ hôm saubà tôi lên đuon`g ra Huê bằng xe lưả. Nhà bà cô tôi ở ngoá Huê luc bây giờđông lăm, nạ họ hàng nạ bà con don`g họ, nào con sen phụ nâu ăn. Theo nhưthụng lệ, đung 10 giờ tôi là bà tôi lên giụng ngủ. Bà tôi ngủ trong 1 cănpḥng lơn, ở giữa pḥng là 1 bàn thờ rât lơn cuả bà cô, buơc độ 3 buơc rangoá là cai giụng gỗ mà nguó VietNam minh` goị là "đi văng". Tôi đo 2 nguó chau gai (độ khoang? hai muơi mây tuoỉ) nằm ở ngoài di văng ngủ sơm đểsưả soan. ngaỳ mai nâu ăn và cung. Bà tôi cũng cần faỉ ngủ sơm để sang thưc dâỵ tung. kinh như moị bữạ
Bà tôi ngủ ở trong thìo co chuyên. gì xaỷ ra.Nhưng 2 nguó chau nằm ở ngoá đang ngủ, tơi 3 giờ sang 1 trong 2 nguó chau bỗng thây môt. đoan` nguó toàn thanh niên khoẻ manh., măc. đồ xanh kaki bộđôi. Họ đi tơi và lăc nguó con gai đo và noi "Cô ơi, cô dâỵ đi, sang rồi,cô vô thưc chị cuả cô(là bà ngoaị tôi) dâỵ để cung và đoc. kinh". Nguó congai đo hoang? hồn chaỵ vô thưc bà tôi dâỵ, kể laị câu chuyên. gặp 1 đam thanh niên như vậy, nguó con gai nằm kê bên cũng noi là thây giông nhưvây. Cũng co 1 đam bộ đôị vô lăc nguó kêu thưc dây. Cà tôi luc đo nghechuyên. xong cũng o lây gì sợ haĩ, bà nghĩ cùng lăm chỉ là nằm mơ thôi. Hhê làsang hôm sau, dam dỗ tiên han`h như đã đinh. Nguó ăn kẻ uông, kẻ langụi hat.
Thăm thoat thì cũng tơi ngaỳ bà tôi trở laị sá g̣n. Vào ságon`, diều truoc tiên là bà tôi đi thăm nguó han`g xom rồi phat quà cho họnhư mè xững hiêu. Thien Huong ngoá huê. Dộ vá ngaỳ sau thì bà tôi đi thămchuà để cho quà phât. tử và mây thâỳ. Nhằm vào luc đo, thì co 1 ông nôỉtiêng là boi quẻ xem nhà đang đưng noi chuyên. vơi qui thầy ở chuà. Thây bà tôi đên, thầy mơi giơi thiêụ nguó thâỳ boi naỳ cho bà tôi. Bà tôi thìtiên. đo mơi hoỉ thăm nhà cưả minh` đang ở cho biêt ra sao. Nguó thâỳ boi mơi noi, "Chị thì hay qua, nhà chị là 1 ổ ma, mà chị laị siêu thoat cho họhêt". Bà tôi luc bây giờ mơi ban tin ban nghi, o biêt co thât. hay o.
Sau khi ở chuà về, bà tôi mơi đi thăm mây nguó hàng xom ở kê nhà tôi màtruoc khi bà tôi don. đên ở. Sau khi hoỉ thăm tinh` trang. nhà tôi như thê nạ, thìco nguó kể rằng nhà tôi hồi truoc là chỗ chât xac cuả linh công.hoà lân~ công. san?. SAu naỳ co nhiều nguó don. vô , dang ở nữa trưa faỉ sach vơng chaỵ ra ngoá dụng, bỏ nhà đi mât, taị ma choc. pha từ tôi cho tơi trưa, trưa tơi tôi, o tá nào ở đuoc. Nhà đôỉ chủ o biêt nhiêu là kể. Chuyên.đo thì o lây gì sợ cho lăm. Nhưng sau naỳ luc bà tôi qua Mỹ thăm tôi cach đây mây thang. Bà xuông nhà cô tôi ở Santa Ana chơi, t́nh cờ gặp laị 1 côhàng xom ở kê nhà bà tôi ở SAigon. Sau 1 luc trò chuyên., bà tôi mơi hoỉ
"Loan nè, hồi đo ở VietNam, chau co biêt nhà bac ra sao ỏ"
Cô Loanmơi kể rằng "Nhà bac hồi truoc ở kê 1 ổ Công. San?, là thông tin văn hoa bây giờ.Luc bây giờ công. san? hay tổ chưc cuôc. họp nhỏ độ 10 mây đưa.Môt. hôm trong luc họp thì co 1 cô lai xe honda đi ngang wa, tung 1 quả lưụđan. vô cưả sổ, cả đam chêt o con` 1 mang. nạ. Mây tiêng sau chinh quyềntơi keo xac ra, họ chât xac ngay truoc cua*? nhà bac, chau thây rơran`g là cả 1 đam thanh niên măc. dồ khaki maù xang. Họ nằm 1 hàng doc. mau meo vậy đo. Chau bây giờ nghĩ tơi vẫn con` sợ"
Bà tôi nghe tơi đo mơi lanh. toat nguó, nhơ laị chuyên. 2 ngụi chau kể ngoài Huê thây 1 toan bộđôị chay vô kêu chỉ thưc bà tôi dâỵ tung. kinh.
Luc hồi đo con` nhỏ độlơp 6, co lần tôi ở duoi nhà bêp 1 minh`, đang đinh. đi lên nhà truoc thìnghe trên gac(lâù) như coi ai đang luc. đô, tiêng đồ kêu leng? keng?. Tôi nhìnlên lâù mà tay nôỉ da gà, luc đo trên lầu o co 1 ngon. đen`. Tôi luc đo trong bung. nghĩ chăc là con mèoo dam nghĩ là ma, tôi bèn buoc nhẹ lên từngbâc. thang (luc đo tôi con` gan hơn bây giờ), nhìn kỹ vào trong khung canh?tôi như mưc. mà chăng? thây đuoc. cai gì, tôi nghĩ "thôi rồi, thì ra là conmẹ". Tôi ben` quay nguó đi xuông, đi xuông laị nghe tiêng luc. đồ, tôinhin` xuông duoi lầu thì thây con mèo đang ở duoi bêp từ naỹ giờ. Tôi sợchêt điêng "thì ra o faỉ là con mẹ". Tôi bâp ga 1 phat, chaỵ như điên ratuôt pḥng ngoài vơi mây d́.
Chuyên. tơi đây châm dưt, đây là lần đầukể, nêu kể co dỡ et. thì xin niêm. tinh` tha thư . Tôi c̣n rât nhiều chuyên.mà khuya rồi nên faỉ đi ngủ vơi laị kể cũng hơikhơp.