Lời nhà xuất bản

    
uất bản bộ sách TÁC PHẨM VĂN HỌC VIỆT NAM CHỌN LỌC lần này, ngoài mục đích đưa đến cho độc giả, đặc biệt những bạn đọc là học sinh, sinh viên có mong muốn tìm hiểu không chỉ nội dung tư tưởng, bút pháp nghệ thuật của các tác giả tiêu biểu cho nền văn học Việt Nam hiện đại, nhà xuất bản Hội Nhà Văn còn nhằm mục đích cung cấp cho người đọc nhiều thế hệ một văn bản chuẩn xác, gần nhất với bản gốc của tác giả.
Do quá trình xuất bản ở nhiều thời điểm, ở nhiều địa phương, vùng miền, nhiều nhà xuất bản với những phong cách và phương pháp biên tập khác nhau... tất không tránh khỏi hiện tượng “tam sao thất bản”. Vì thế, chúng tôi đã cố gắng tra cứu, tìm đọc đối chiếu nhiều bản in khác nhau, để có một văn bản sát với lần xuất bản mà tác giả tham gia hiệu chỉnh. Trường hợp không có được bản chuẩn, trong quá trình biên tập, chúng tôi cố gắng hiệu chỉnh để ngôn ngữ, văn phong phù hợp với thời điểm, với địa phương được nói tới trong tác phẩm, phù hợp với phong cách tác giả. Vì vậy, bạn đọc có thể coi đây là văn bản chính xác, hoặc ít ra cũng là văn bản gần nhất với bản gốc.
Để làm được điều này, ngoài nỗ lực của mình, chúng tôi xin cám ơn các nhà văn, nhà báo, nhà nghiên cứu văn bản học, người cùng thời, thân nhân của các tác giả... đã cung cấp cho chúng tôi những tài liệu liên quan đến văn bản tác phẩm.
Về tác quyền, chúng tôi tuân theo Luật xuất bản, Luật bản quyền tác giả Việt Nam... cũng như những văn bản hướng dẫn khác của cơ quan nhà nước về thực hiện Công ước Berne trong lĩnh vực xuất bản. Thông qua Trung tâm quyền tác giả Văn học Việt Nam, chúng tôi thực hiện nghĩa vụ của mình về quyền lợi vật chất với tác giả và thân nhân được hưởng quyền lợi.
Mặc dù đã hết sức cố gắng, nhưng không thể tránh khỏi những thiếu sót. Chúng tôi mong nhận được ý kiến đóng góp, chỉ dẫn của các nhà văn, nhà báo, các nhà nghiên cứu, thân nhân tác giả và bạn đọc mọi thế hệ... để bộ sách được hoàn thiện hơn ở những lần xuất bản sau.
Nhà xuất bản Hội Nhà Văn