Warning: strpos(): Offset not contained in string in /home/content/00/9869900/html/etruyen.com/index.php on line 159
Truyện Phục Hồi các Mối Quan Hệ - Etruyen.com


Giới thiệu

Từ khi Ê-va nếm trái cấm trong vườn Ê-đen, mối quan hệ giữa Chúa và con người bị gãy đổ. Cũng từ đó mối quan hệ của con người với nhau cũng rạn nứt, nát gãy. Có lẽ hơn bao giờ hết, trong xã hội hiện tại, những mối quan hệ giữa người với người bị rạn nứt, gãy đổ nhiều hơn cả. Trong gia đình, có những cặp vợ chồng sống chung trong một mái nhà nhưng mỗi người có một nếp sống riêng. Đó là chưa nói đến ly dị là chuyện thường tình trong xã hội ngày nay và đã xâm nhập vào Hội Thánh khá nhiều. Rồi sự xung đột giữa cha mẹ, con cái, anh chị em trong gia đình, trong Hội Thánh... Vì những lý do trên, Chúa Giê-xu xuống trần gian, chết thay cho tội lỗi của chúng ta để phục hồi mối quan hệ của chúng ta với Đức Chúa Cha và giữa chúng ta với nhau. Chúa Giê-xu đã giải quyết căn nguyên chính, phần còn lại là của chúng ta. Tha thứ cho người khác đã là việc khó, giải hòa với người khác hay phục hồi các mối liên hệ lại còn khó hơn, nhưng khi giao cho chúng ta trách nhiệm giải hòa thì Chúa cũng thêm ơn, sức để chúng ta hoàn thành.
Sống Với Thánh Kinh tháng này cùng học với bạn qua những khó khăn Hội Thánh Cô-rinh-tô gặp phải để rồi cùng nhau suy ngẫm những bài học, những gương mẫu giúp Phục Hồi các Mối Liên Hệ và cam kết áp dụng vào đời sống hằng ngày, trong gia đình, trong Hội Thánh, trường học, nơi làm việc... Nguyện Chúa cho chúng ta hưởng được "Phước cho người hòa giải, vì sẽ được gọi là con cái Đức Chúa Trời."
Sống Với Thánh Kinh
1 - Tiêu Chuẩn Nào (II Cô-rinh-tô 10:7-18)
2 - Để Được Khôn Ngoan (Thi-thiên 90:1-17)
3 - Nguy Cơ của Sự Dụ Dỗ (II Cô-rinh-tô 11:1-15)
4 - Khoe Mình về Sự Yếu Đuối (II Cô-rinh-tô 11:16-33)
5 - Sức Mạnh trong Sự Yếu Đuối (II Cô-rinh-tô 12:1-10)
6 - Vì Linh Hồn Anh Chị Em (II Cô-rinh-tô 12:11-21)
7 - Hãy Xét Mình (II Cô-rinh-tô 13:1-14)
8 - Phục Hồi Quan Hệ: Người Mang Sứ Điệp Giải Hòa (Rô-ma 5:6-10)
9 - Trong Nơi Ở của Đấng Chí Cao (Thi-thiên 91:1-17)
10 - Phục Hồi Quan Hệ: Một Gánh Nặng Chúng Ta Sẵn Sàng Gánh Vác (Ga-la-ti 6:1-4)
11 - Cách Phục Hòa (Ga-la-ti 6:1)
12 - Mang Gánh Nặng Cho Nhau (Ga-la-ti 6:2)
13 - Làm Trọn Luật Chúa (Ga-la-ti 6:2)
14 - Ai Mang Phần Nấy (Ga-la-ti 6:4-5)
15 - Mang Gánh Nặng của Mình Đến với Chúa (Ma-thi-ơ 11:28-30)
16 - Ca Ngợi Sự Nhân Từ và Thành Tín của Đức Chúa Trời (Thi-thiên 92:1-15)
17 - Sống Tử Tế với Nhau (Ê-phê-sô 4:29-32)
18 - Thương Xót Nhau (Ê-phê-sô 4:29-32)
19 - Tha Thứ Nhau (Ma-thi-ơ 18:21-35)
20 - Hòa Giải Là Việc Làm Ưu Tiên (Ma-thi-ơ 5:23-26)
21 - Nền Tảng của Sự Hòa Giải: Tha Thứ (Ma-thi-ơ 18:21-35)
22 - Tha Thứ Để Được Tha Thứ (Ma-thi-ơ 6:14-15)
23 - Chúa Cai Trị (Thi-thiên 93:1-5)
24 - Tha Thứ: Việc Làm của Đức Tin (Rô-ma 12:19-21)
25 - Tại Sao Tha Thứ Là Cần Thiết (Lu-ca 6:37-38)
26 - Con Đường Hòa Giải: Người Vi Phạm Nhận Lỗi (Sáng-thế Ký 42:21-22; Sáng-thế Ký 44:16-34)
27 - Con Đường Hòa Giải (Sáng-thế Ký 45)
28 - Chúa Có Chương Trình của Ngài (Sáng-thế Ký 45:1-14)
29 - Chúa Làm cho Mọi Sự Trở Nên Tốt Đẹp (Sáng-thế Ký 45:7-8)
30 - Xoa Dịu Nỗi Đau (Thi-thiên 94:1-23)
31 - Tìm Cách Hòa Giải (Sáng-thế Ký 45:1-14)