Dịch giả: Nguyễn Học
Mở đâu

HỒI KÝ KHRUSEV
Nguyễn Học (dịch từ bản tiếng Nga)
Toàn bộ bản viết của Khrusev lần đầu tiên công bố năm 1990-1995 trong tạp chí “Các vấn đề lịch sử”.
Cuốn sách sử dụng ảnh của kho tài liệu nhà nước Moskva. Ảnh thời sự ITAR-TASS, bảo tàng S. P. Korolev, bảo tàng gia đình I. V. Kurchatov, tư liệu gia đình Khrusev, tư liệu P. M. Krimerman.
Theo luật Liên bang Nga về quyền tác giả. Việc in lại sách hoặc một phần của nó bị cấm nếu không có sự được phép bằng văn bản của nhà xuất bản. Bất kỳ sự vi phạm luật sẽ bị xử theo thủ tục toà án.
© Nhà xuất bản “VAGRIUUS”, 1997 © R. Adzubey, Beria. Evreinov, S. Khrusev (người sở hữu), 1997 © A. Sevelenko, sắp bản thảo, 1997 © E. Velchinski, thiết kế, 1997