Nguyên tác: The Cold Moon
Dịch giả: Đinh Minh Hương
..................

    
ác người không thể trông thấy ta,
nhưng ta luôn luôn hiện diện.
Cứ chạy hết tốc lực đi,
các người sẽ chẳng bao giờ thoát khỏi tay ta đâu.
Hãy chiến đấu với ta bằng tất cả sức mạnh các người có,
các người sẽ chẳng bao giờ đánh bại nổi ta đâu.
Ta sẽ giết chết các người khi ta muốn, nhưng chẳng bao giờ bị xét xử.
Ta là ai?
Tuổi già đó.