Dịch giả: Tuấn Đô
Hồi thứ ba - Lớp 4
MARIAN - FRÔDIN

MARIAN- Chao ôi! Chị Frôdin ạ, em ở vào một tình thế thật lạ lùng! Và nếu phải nói ra cái điều em cảm nghĩ, em sợ cuộc gặp mặt này quá!
FRÔDIN- Tại sao chứ? Cô em lo ngại nỗi gì nào?
MARIAN- Ôi! Chị còn phải hỏi em ư? Chị lại không hình dung những nỗi lo sợ của một kẻ sắp sửa phải trông thấy cái khổ hình mà người ta định buộc mình vào ư?
FRÔDIN- Tôi cũng thấy rằng, muốn được chết một cách dễ chịu, thì Arpagông không phải là cái thứ khổ hình mà cô em ưng chọn; và, cứ trông nét mặt cô em, thì tôi biết rằng trong tâm trí cô em còn lởn vởn anh chàng trai trẻ mỹ miều mà cô em đã nói chuyện với tôi.
MARIAN- Vâng. Chị Frôdin ạ, em không muốnchối cãi điều đó; và những cuộc tới lui thăm hỏi rất lễ độ cung kính của chàng ở nhà em, xin thú thực với chị, đã làm cho tâm hồn em đôi phần cảm động.
FRÔDIN- Nhưng cô có được biết thân thế chàng ta không?
MARIAN- Không, em không biết thân thế chàng ra sao; nhưng em biết con người chàng phong tư tài mạo thật là dễ thương; và nếu em được quyền kén chọn, thì em sẽ kén chàng hơn là một người nào khác, và em biết rằng một phần lớn cũng vì chàng mà em thấy ở người chồng mà người ta định ép gả em, một mối đau khổ, kinh người.
FRÔDIN- Trời ơi, tất cả những chàng trai kia dung mạo thì dễ thương và nói năng thì ngọt sớt, nhưng phần đông lại kiết xác kiết xơ, thà cô em lấy một ông chồng già, cho cô em nhiều tiền nhiều của còn hơn. Tôi thú thật với cô em rằng về cái đám tôi nói đó, khoái cảm có phần bị thiệt thòi, và với một ông chồng như thế, thì cũng có một vài đi
MARIAN- Chao ôi! Chị Frôdin ạ, em ở vào một tình thế thật lạ lùng! Và nếu phải nói ra cái điều em cảm nghĩ, em sợ cuộc gặp mặt này quá!
FRÔDIN- Tại sao chứ? Cô em lo ngại nỗi gì nào?
MARIAN- Ôi! Chị còn phải hỏi em ư? Chị lại không hình dung những nỗi lo sợ của một kẻ sắp sửa phải trông thấy cái khổ hình mà người ta định buộc mình vào ư?
FRÔDIN- Tôi cũng thấy rằng, muốn được chết một cách dễ chịu, thì Arpagông không phải là cái thứ khổ hình mà cô em ưng chọn; và, cứ trông nét mặt cô em, thì tôi biết rằng trong tâm trí cô em còn lởn vởn anh chàng trai trẻ mỹ miều mà cô em đã nói chuyện với tôi.
MARIAN- Vâng. Chị Frôdin ạ, em không muốnchối cãi điều đó; và những cuộc tới lui thăm hỏi rất lễ độ cung kính của chàng ở nhà em, xin thú thực với chị, đã làm cho tâm hồn em đôi phần cảm động.
FRÔDIN- Nhưng cô có được biết thân thế chàng ta không?
MARIAN- Không, em không biết thân thế chàng ra sao; nhưng em biết con người chàng phong tư tài mạo thật là dễ thương; và nếu em được quyền kén chọn, thì em sẽ kén chàng hơn là một người nào khác, và em biết rằng một phần lớn cũng vì chàng mà em thấy ở người chồng mà người ta định ép gả em, một mối đau khổ, kinh người.
FRÔDIN- Trời ơi, tất cả những chàng trai kia dung mạo thì dễ thương và nói năng thì ngọt sớt, nhưng phần đông lại kiết xác kiết xơ, thà cô em lấy một ông chồng già, cho cô em nhiều tiền nhiều của còn hơn. Tôi thú thật với cô em rằng về cái đám tôi nói đó, khoái cảm có phần bị thiệt thòi, và với một ông chồng như thế, thì cũng có một vài điều mất thú; nhưng nào có phải chuyện lâu dài, và nói thật, chỉ ít lâu ông ta chết đi, cô em tha hồ lấy một người dễ yêu hơn, họ sẽ đền bù mọi chuyện.
MARIAN- Trời ơi, chị Frôdin, thật là chuyện lạ lùng khi muốn được sung sướng, lại phải ước mong hay chờ đợi cái chết của một người; vả chăng cái chết có phải bao giờ cũng theo liền mọi mưu tính của ta cả đâu.
FRÔDIN- Cô em nói chơi đấy chứ? Cô em chỉ lấy lão ta với điều kiện là ít lâu sẽ góa bụa; và đó phải là một khoản trong hôn ước. Trong ba tháng mà lão không chết thì láo quá! Kìa, lão đã dẫn xác ra kia kìa.
MARIAN- Ối chà! Frôdin ơi, mặt với mũi!
ều mất thú; nhưng nào có phải chuyện lâu dài, và nói thật, chỉ ít lâu ông ta chết đi, cô em tha hồ lấy một người dễ yêu hơn, họ sẽ đền bù mọi chuyện.
MARIAN- Trời ơi, chị Frôdin, thật là chuyện lạ lùng khi muốn được sung sướng, lại phải ước mong hay chờ đợi cái chết của một người; vả chăng cái chết có phải bao giờ cũng theo liền mọi mưu tính của ta cả đâu.
FRÔDIN- Cô em nói chơi đấy chứ? Cô em chỉ lấy lão ta với điều kiện là ít lâu sẽ góa bụa; và đó phải là một khoản trong hôn ước. Trong ba tháng mà lão không chết thì láo quá! Kìa, lão đã dẫn xác ra kia kìa.
MARIAN- Ối chà! Frôdin ơi, mặt với mũi!