Dịch giả: Tuấn Đô
Hồi thứ tư - Lớp 2
ARPAGÔNG - CLÊAN -MARIAN ÊLY - FRÔDIN

ARPAGÔNG: (Nói riêng) - Ồ kìa! Thằng con của ta nó hôn tay mẹ kế hờ của nó, và mẹ kế hờ của nó lại chẳng có vẻ kháng cự gì lắm. ở trong hoặc có điều gì đây?
ÊLY- Kìa cha.
ARPAGÔNG:  - Xe ngựa đã sẵn sàng cả rồi. Các người có thể muốn đi lúc nào cũng được.
CLÊAN- Thưa cha, cha không đi, thì để con đưa các bà ấy đi.
ARPAGÔNG:  - Không, con hãy ở lại. Các bà ấy đi một mình cũng được, cha còn cần đến con.