Dịch giả: Tuấn Đô
Hồi thứ hai - Lớp 3
FRÔDIN - ARPAGÔNG

FRÔDIN:- Bác cả Giăc ơi, bác có biết cụ chủ có nhà không?
BÁC CẢ GIĂC: - Có, thật quả là có nhà, tôi biết quá đi mất  (2)!
FRÔDIN:- Nhờ bác làm ơn báo với cụ là chúng tôi đã đến.