Dịch giả: Tuấn Đô
Hồi thứ tư - Lớp 6
LA FLET - CLÊAN

LA FLET(Từ phía vườn ra, ôm một cái tráp) - Ốii chà! Cậu ơi! Gặp cậu vừa đúng dịp! Cậu theo cháu mau lên.
CLÊAN- Có chuyện gì?
LA FLET- Đã bảo cứ theo cháu mà lại, chuyện hay lắm
CLÊAN- Thế nào?
LA FLET- Được việc cho cậu rồi, đây này.
CLÊAN- Cái gì?
LA FLET- Cháu phải rình suốt buổi đấy.
CLÊAN- Cái gì đó?
LA FLET- Kho vàng của ông cụ, cháu vớ được.
CLÊAN- Mày làm thế nào?
LA FLET- Rồi cậu sẽ biết đầu đuôi. Ta hãy chuồn đi, nghe tiếng ông cụ kêu gào đấy.