Dịch giả: Tuấn Đô
Hồi thứ Năm - Lớp 4
ÊLY - MARIAN - FRÔDIN - ARPAGÔNG
VALE - BÁC CẢ GIĂC - VIÊN CHÁNH CẨM- THƯ KÝ

ARPAGÔNG:  - Ối chà! Con gái đốn đời mạt kiết, mày không xứng đáng có được người bố như tao! Tao dạy dỗ mày những gì, bây giờ mày thực hành như vậy đó! Mày đi phải lòng một thằng ăn cắp đê mạt, và thề ước với nó, không một lời ưng thuận của tao! Nhưng tao sẽ cho cả hai đứa chúng mày một phen lỡ dở (Nói với Êly) - Bốn bức tường kiên cố sẽ đảm bảo cho tao về hạnh kiểm của mày (1) (Nói với Vale) - Và một cái giá treo cổ ra hồn sẽ đền bù cho tao cái tội to gan của mày.
VALE- Không phải là lòng tức giận của cụ sẽ phân xử việc này và ít ra người ta cũng sẽ nghe cháu phân trần trước khi kết tội cháu.
ARPAGÔNG:  - Tao nói giá treo cổ là nói lầm đấy, mày sẽ bị đem xử tội lăng trì (1).
ÊLY(Quỳ xuống trước mặt cha) - Ôi! Thưa cha, xin cha hãy mở lòng nhân đức hơn một chút, và chớ thi hành quyền làm cha đến độ tàn ngược hết mức. Cha đừng để cho nỗi tức giận ban đầu lôi cuốn, và cha hãy thư thả suy xét về việc định làm. Xin cha hãy chịu nhọc lòng nhìn rõ hơn nữa con ngườimà cha giận dữ; con người đó hoàn toàn không phải như mắt cha nhận xét đâu, và cha sẽ bớt ngạc nhiên về sự con đã trao thân gửi phận cho chàng, khi cha được biết rằng không có chàng thì cha không còn con đã từ lâu rồi. Vâng, thưa cha, chính chàng đã cứu mạng con khỏi cơn tai nạn lớn mà cha biết là con đã gặp trong làn sóng nước, và nhờ chàng mà cha còn có đứa con gái của cha ngày nay, mà....
ARPAGÔNG:  - Tất cả những chuyện đó không có nghĩa gì cả, và đối với tao, thà nó để cho mày chết chìm chết đắm còn hơn là nó làm cái việc nó đã làm.
ÊLY- Thưa cha, con khẩn cầu cha vì tình cha con mà...
ARPAGÔNG:  - Không,  không, tao không muốn nghe gì hết, và phải để cho tư pháp tiến hành nhiệm vụ.
BÁC CẢ GIĂC: (Nói riêng) - Mày đánh tao mấy gậy ban nãy, bây giờ cho đáng kiếp.
FRÔDIN(Nói riêng) - Thật là chuyện rối tít mù, chả biết đằng nào mà lần