Buà Ngaỉ
--------------------------------------------------------------------------------
ps: Truyện nâỳ hoan` toan` là do sự ương? tương? mà viêt thanh` , nêú cósựrùng hợp Ddịa Ddiêm? hay nhân vật thì hoan` toan` là do sự́nh cờ mà nên ,tac giả hoan` toan` không chịu bât cứ một trach nhiệm nạ

****************************************************

.....Buàngaỉ không ai biêt băt Ddâù từ nơi Ddâu và đả có bao lâu rố nhưng tơí nayvân? con` lưu truyên` khăp nơi nhât là nhưng~ nước Á Châu , trong Ddó có ViệtNam

Vạ năm 1978 chiên tranh bùng nổ lơn ở miên` biên giơí Việt Miên ,Tuân luc Ddó đả học xong lơp 12 chuân? bị thi vạ Ddại học nhưng chang` tachỉ lo ăn chơi trac tang rượu chè bê bôí suôt ngaỳ , cha me. Tuân rât lolăng , thường nhăc nhở khuyên răng nhưng Tuân vân~ cứ chứng nạ tật đó nêntơí đâù năm sau Tuân thi rơt rố bi. Ddộng viên sang Capuchia

Nhưng~ngaỳ sống ở quân ngủ Ddôí vơí chang` ta là một cựhình ghê gơm , Tuân thườngmang trong Ddâù một ư nghỉ là nêú có cơ hội thì sẻ trốn ngay dù phaỉ trả vơíbât cứ giá nạ

Rố cuôí cùng cơ hội Ddó Ddả tơí , trong một trận giaotranh Ddâm~ maú trên Ddố kong-tum , tiêủ Ddội cuả Tuân Ddêù bị băn hạ , lucDdó v́ Tuân bị xac cuả ngướ Ddông` Ddội Ddi trước Ddè lên , maú me dinh Ddâỳngướ nên phiá khờ me đỏ đả sơ xot bỏ qua

Tuân cân? thận đợi cho tơítrớ tôí , sau khi quan sat kỷ lương? chăn chăc không con` ai nưả , chang` tatừ từ ḅ dậy , lột vội bô. Ddồ ngoá vât Ddi rố chạy vụt nhanh vạ trong mộtkhu rừng bên cạnh , Tuân ṃ mâm~ tưng` bước dươí bóng tôí không thâư cả ban`tay mình , rưng` sâu hun huc trong man` Ddêm lâu lâu vọng lên tiêng cú kêu enet naơ nùng lam` Tuân rùng mình hố hộp lo sợ , Tuân Ddi suôt hai ngaỳ quanhquân? trong rừng v́ quá Ddoí khat nên cuôí cùng ngât xiũ

Tơí khi tinh?dậy thì Tuân phat hiện mình Ddang năm` trên một caí giương` tre , nhin` xuốngthì Ddả có ngướ rịt thuốc và băng bó lại hêt cac vêt thương , bên cạnh Ddâùgiương` có kê một caí ban` nhỏ trên có Ddặt một bình hoa vang` thăm hình nhưvưà được căm lên không lâu v́ Tuân con` nghe mú hương thơm ngat , ngạ ngạttoả khăp nơi

Thinh` ĺnh có tiếng cưả mở ken` rố một cô gaí xuât hiệntrước mặt chang` mim~ cướ , khuông mặt cô bé khoang? 17 , 18 tuôỉ rât khả aí ,trên maí tóc dá kẹp kheó leó một canh hoa cuc trăng thật xinh , anh mătlong lanh con` Ddượm net e lệ hôn` nhiên , cang` nhin` Tuân cang` cam? thâư mêmệt

Chợt cô gaí hoỉ Tuân băng` tiếng Việt rât sành soỉ :" anh tên gìthế , sao anh lại bị ngât xiũ ở Ddây " Tuân vưà ngạc nhiên vưà mưng` thâm`trong bụng , nhanh trí noí :" Ồ tôi tên Minh , tôi theo ngướ chú qua Ddây buônban gổ , thiệt là sui seỏ gặp phaỉ bọn cươp nên mơí chạy lạc tơí nơi nâỳ ,cam ơn cô cưú tôi nhé , con` cô tên gì thế cho tôi biêt vơí Ddể sau nâỳ tôi sẻđớ Ddap ơn cô"

Nàng nhen? môi cướ một cach ngây thơ , có vẻ hơi măccở , tay vo ve tà aó quay lưng lại trả lớ : em tên Linh , không phaỉ là em cưúanh Ddâu , ba em hố sang Ddi Ddôn cuỉ trong rừng thâư anh bị thương nênkhiêng về Ddây , Ddên tôí ba em sẻ trở về"

Rố từ Ddó Tuân vơí thânphận một thương gia tên Minh ở lại dương~ bịnh trong nhà cha con Linh , tanhông Hà thật thà chât phac là một kiêù dân Việt Nam qua Capuchia Ddịnh cư từnhỏ , v́ gân` Ddây gia Dd́nh ông bị ngướ dân Ddịa phương kỳ thị nên ông mơídân? Ddưá con gaí dọn tơí ven rưng` sinh sống , sau nhà ông có một miếng DdâtDdủ Ddể ông trồng trọt mọi thứ hoa maù , Linh thì phụ chăn nuôi một bâỳ heo , gàvịt nho nhỏ và nâú nướng hăng` ngaỳ , Ddớ sống cuả hai cha con thật là thanhthan? an nhan`

Tuân ăn noí khôn kheó vui vẻ nên nhanh chóng lâư Ddượccam? tinh? ông Hà và Linh , nhưng~ câu chuyện lang? tử phiêu nhai bập bồng mâygió cuả chang` kể hang` Ddêm càng lam` cho Linh mên Tuân hơn , ông Hà thìthương` Ddi suôt cả ngaỳ nên hai ngướ càng có dịp gân` guỉ tâm t́nh thămthiêt

Chuyện gì Ddên rố cung? Ddên , cho tơí một hôm Linh noí choTuân hay là nàng Ddả mang thai , Tuân nghe mà như tiêng set ngang tai v́trong tâm trí cuả chang` ta luc nạ cung? nghỉ tơí canh? Ddô thi. Den` maù naónức Sá Gon` , Tuân có bao giờ muôn sống suôt Ddớ ở một nơi khỉ ho gà gaưnhư thế nâỳ con` chưa noí nêú gặp phaỉ linh khờ me Ddỏ thì có thể bỏ mạng nhưchơi , v́ vậy mà Tuân băt Ddâù săp Ddặt một kế hoạch thâmhiêm?.......................
Ngaỉ là một loá thựvật có linh cam? do hâpthu. Ddược cả khí âm dương cuả trớ và Ddât , nó thường mọc ở nhưng~ nơi rưng`rú thăm thăm? hay trên nhưng~ Ddố nuí xa xăm nên phaỉ có duyên hay hêt ḷngtim` kiêm thì mơí mong gặp Ddược , Ngaĩ có hình dang cung? giống như nhưng~cây cỏ khô , nhanh thì lại giống như tay chân cuả con ngướ , ngướ muôn nuôingaĩ thì phaỉ tim` cho ra chổ nó sinh trương~ rố chờ khi Ngaĩ vưà đâm chó thìmơí bứng Ddem về , tâm tinh chinh hay tà cuả nó sẻ hoan` toan` phụ thuộc vạngướ chủ , ngướ nạ trồng ngaĩ vơí mục Ddich sai khiên nó thì phaỉ nuôibăng` chinh maú cuả ban? thân ( có thể pha thêm maú gà vịt ) lâu rố giưả ngaĩvà ngướ có một sự ương thông nên có thể sai khiên ngaĩ từ xa qua tâm linh , doDdó mà khi gặp thâỳ ngaĩ cao tay ân hơn thì sẻ hại ngược lại chinh ban? thânngướ dùng

Con` về buà thì có vô số loại , có buà vẻ buà khân , buànguyên` , buà êm....v..v...Trong bá nâỳ thì tôi muôn noí tơí cả về buà lân?ngaĩ , Ông Hà là ngướ gioỉ về ngiă con` Tuân thì nghe lớ bạn bè đi luyện mộtloại buà giống như THIÊN LINH CAÍ , muôn luyện buà nâỳ thì phaỉ tim` một ngướcon gaí trinh nguyên đả chêt trong ṿng ba ngaỳ , tơí trước mộ cuả cô ta thankhoc thương tiêc rố tỏ t́nh vơí ngướ chêt , phaỉ khoc loc như vậy suôtba Ddêm sau Ddó đạ mă chặt lâư Ddâù cuả cô gaư Ddó về Ddem chôn dươí chổ năm`trước giương` ngủ ( uí da , Ddang kể cung? thâư lạnh cả tay chân ) rố lam` mộthình nộm giống như như cô gaí Ddó mà ôm ngủ môỉ Ddêm thì dù mình có muôn saikhiên hôn` mà Ddó lam` gì cung? Ddược , buà nâỳ có một Ddiêù câm kỵ là ngướluyện buà phaỉ tỏ ra yêu Ddương chiêù chuộng cô ta hêt ḷng , nêú mà bâ/y bạdinh liứ nhăn` nhưa vơí bât cứ cô gaí nạ khac thì hôn` ma cuả Thiên Linh Caísẻ hanh` hạ mình cho tơí chêt một cach thê tham? , Ddôí vơí ngướ Ddan` bàđang mang thai mình mà chêt thì luyện cang` linh hơn nhưng tà Ddộc vôcùng............................Trong một dịp t́nh cờ Linh cócho Tuân biêt ông Hà có danh` dụm được một khoan? tiên` khá lơn nên trongDdâù Gả luôn tim` cach chiêm Ddoạt cho băng` được , tôí hôm đó Tuân keó Linhvạ ḷng thì thâm` :" Linh à , anh mưng` quá v́ biêt được chung mình săp cóđược một đưá con , nhưng chuyện hôn nhân là một đại sựuả đớ ngướ quyêt khôngthể câủ thả được , anh tính trở về Việt Nam baó cho Cha Mẹ anh biêt Ddể ba mẹđứng ra lam` chủ hôn cho hai đưá mình " Linh mưng` rở Ddap ngay :" nêú Ddượcvậy thì con` gì băng` , nhưng anh tinh chừng nạ thì Ddi , con` em thì sao ???em không thể chờ được lâu Ddâu đó nha " Tuân thở dá aỏ naỏ ra vẻ buôn` tham?:" Nhưng anh chưa có tiên` , anh muôn lam` một chuyên lam` ăn buôn bán nhonhỏ khi về bên đó , khi có tiên` thì mơí có mặt muỉ về gặp bà con lôí xom chứ ,không lẻ đi bao lâu bây giờ xach tay không trở về sao ... sẻ bị mọi ngướ cướchê " Linh bật cướ " tương? chuyện gì chứ con` tiên` anh đưng` lo , em cung? cóchut Ddinh? " Tuân nhăn nhó :" anh cân` một khoang? tiên` to cơ , vơí lại anhDdâu có nở lâư tiên` cuả em nè " Linh căn môi nhè nhẹ như đang suy nghỉ dữ lămrố quyêt định " thôi Ddể em noí thật cho ba biêt chuyện cuả hai Ddưá mình ,em nghỉ ba không trach gì mình Ddâu , sau khi anh đả là ngướ một nhà thì em sẻhoỉ ba cho anh mượn tiên` lam` ăn " Tuân mưng` trong bụng lăm nhưng giả bộ ậm ờ" Ừ cung? được , thì em liệu lớ mà noí , chỉ cân` ba vơí em vui thôi , con` anhkhông cân` gì cả "

Sau khi ông Hà biêt chuyện , ban đâù cung? buôn`lăm nhưng v́ quá thương đưá con gaí nên sau vá ngaỳ ông cung? vui vẻ nhậnTuân lam` rể , Ddiêù mà ông lo lăng là Linh cứ năn` nặn đó đi theo Tuân vềViệt Nam , ông chỉ biêt lăc Ddâù thở than một mình " Ddúng là con gaí lơn rốthì khó giử , thôi cung? Ddược , dù sao nó có chông` rố thì phaỉ theo chồngthôi "

.Ddâù thang tơí thì hai vợ chồng Tuân phaỉ lên Ddường , Ông Hàtôí Ddó lam` một tiệc rượu nhỏ Ddể tiên? Ddưa đưá con gaí cùng chàng rể , mọingướ ăn uống một cach vui vẻ , Tuân và ông uống thật nhiêù rượu , ông Hà dặnḍ hăn một cach tỉ mỉ là phaỉ hêt sức chăm sóc cho Linh , ông cung? Ddưa choTuân một số tiên` thật lơn mà ông danh` dụm bâư lâu nay Ddể cho gả lam` vốn v́ông rât mong sau khi Tuân phat Ddạt thì hai vợ chồng sơm trở về sống bêncạnh cuả ông suôt Ddớ

Sau khi vượt rưng` nuí sang biên giơí Vá ngaỳsau thì Tuân và Linh về tơí Việt Nam , luc đâù hăn nghỉ sẻ tim` một cớ nạ đóđi văng rố sẻ chuôn` luôn bỏ Linh lại một mình , nhưng sau khi băt được liênlạc vơí mâư thăng` bạn thì Tuân biêt răng` mình không thể trở về quê v́ chinhphương` địa phương đang truy nả hăn găt gao ( theo kỷ luật cuả quân ngủ thìtrốn linh là một trọng tội , trong trương` hợp đang đụng trận chưa có lịnh màbỏ chạy câp trên có thể xử băn tại chổ , luật nâỳ được thi hanh` rộng raĩ ởtât cả cac nước trên thế giơí , kể cả hoa kỳ )

Tuân cả ngaỳ bựdọcsống chun ruc trong một căn nhà lá rach nat tại một xom nghẹ cuả dân laođộng , hăn luôn khao khat ngaỳ trở lại cuộc sống cuả hăn luc trước , Buôn`quá Tuân Ddâm ra uống thật nhiêù rượu suôt ngaỳ rố thương` caĩ vả đanh DdậpLinh thậm tê.

.......Cung~ kể từ Ddó trong thanh` phố băt đâù naỷ sinhnhiêù vụ trộm thân` bí , tiệm vàng lơn nhât xom cuả Bà Ba bị dọn sạch sẻ màkẻ trộm không hề Ddể lại một dâú vêt gì , viên hột xoan` mà ông bâỷ lang` trênquí hơn sinh mạng mình Ddược ông canh giử một cach cân? mật lại không có canhmà bay , mâư thung` tiên` tại nhà Bank thị xả càng ngaỳ càng vơi Ddi một cachvô lư , chị hai mom vưà hôt xong hụi thì tôí Ddó trên Ddương` về nhà bổng cómột cơn gió thôỉ qua lam` chị choang vang mặt maỳ rố khi hoan` hôn` thì tuítiên` mà chị giâú kỷ trong tuí quân` tựhiên biên mât..........

Quanhxom cung? xaỷ ra nhiêù chuyện ly kỳ , Ddan` vịt cuả Thim Tư trong một DdêmDdêù mât sạch , con heo cuả gia Dd́nh bac tam Tân` đang mạnh khoẻ thì tơísang hôm sau chêt một cach rùng rợn con` bị hut sạch maú và có nhiêù dâú bịcaù , căn thê tham?. để lại trên thân thể .........bao nhiêu chuyện lạ cứ dôn`dập nhưng chinh quyên` Ddịa phương Ddiêù tra maĩ không ra Ddâù môí nạ nêncung? đanh` bó tay và xêp nó vạ một hồ sơ mật Ddược giử kin không cho aitruyên` ra ngoá.........


Cuộc Ddớ cuả Tuân dạo nâỳ lên như diêùgặp gió , thâm thoang chỉ một năm mà Hăn Ddả trở thanh` một ông giam Ddốctay to mặt lơn , việc lam` ăn cuả Gả thật suông sẻ và may măn không thể tương?tượng , trong nhưng~ lân` Ddâú thâù cac công tŕnh xây cât cuả mâư công tynước ngoá Tuân Ddêù trung cả dù chỉ bỏ ra một số tiên` nhỏ chỉ v́....trớsuôi Ddât khiên mà...... cac Ddôí thủ cuả hăn không phaỉ mang bệnh bât ngờthì cung? xaỷ ra tay nạn vạ giờ phut chot.......


Công Ty TUÂNHAỈ môỉ ngaỳ một lơn nên cân` tuyên? mộ thêm một số Ddông nhân viên , trong sốviên chức vưà Ddược nhận , Tuyêt là một cô gaí tuyệt Ddẹp vưà du học từ nướcngoá trở về , tư tương? Tuyêt phóng khoang vui vẻ , noí năng bặp thiệp nên dùmơí tơí Ddả Ddược nhiêù ngướ chú ư yêu thâm` nhưng nàng vân? thờ ơ........

Càng luc Tuân càng cam? buôn` chan , bây giờ gả Ddả có tât cả táphú trên Ddớ nhưng tâm t́nh lại cô Ddơn nặng triũ , han`g Ddêm về nhà gả phaỉôm âp một caí hình nộm ma quaí lạnh lùng , Hăn chợt mơ mộng tơí một anh mătgiai nhân , một giọng cướ gion` giả , một dang bước thươt tha , một thân hìnhngọc ngà Ddâm` âm ..... mà chinh Tuyêt là mâũ ngướ con gaí mà hăn thương`thâm` ước.......

Qua sựan thiệp kheó leó cuả Gả , Tuyêt trở thanh` thơkư riêng cuả Tuân nên Gả càng có dịp gân` ruỉ chuyện trò , Tuân thương` tặnghoa cho nàng , trong nhưng~ dịp lể party Tuân cung? không quên mớ Tuyêt Ddóngvai bạn gaí cuả mình , lân` lân` t́nh cam? hai ngướ thật găn bó Ddậm sâu

.... .... Thang ba năm Ddó thì hai ngướ quyêt Ddịnh kêt hôn , Tuânv́ lo ngại hôn` ma cuả Linh biêt Ddược nên chỉ tổ chức một tiệc nhỏ âm thâm`vơí Ddam bạn bè thân , cung? trong Ddêm tân hôn thì băt Ddâù xaỷ rachuyện.

Mục Lục Truyện Ma Ai hát giữa rừng khua- truyện dài Vụ bí ẩn con ma trong gương - truyện dài Bóng ma trên tần cao- truyện dài Du địa ngục- truyện dài Vụ án lâu đài kinh hoàng- truyện dài Vụ án cái bóng cười- truyện dài Xác ướp thì thầm- truyện dài Cõi vô hình- truyện dài Tây tạng huyền bí- truyện dài Theo chân những người tàn hình Cái hôn của tử thần Chiếc nghế đa tình Căn nhà ngài thẩm phán Bí ẩn về tiền kiếp Địa ngục du ký Tây phương du ký Thần kỳ cảm ứng Ác báo nghê hồn Ánh lửa ma Ánh sáng xanh trên ngôi mộ Án toà giải tội 3 chàng sinh viên trong căn nhà Bà cụ mù loà Bài hát chết người Bài ký một giấc mộng ban hoa tau nang thuy tinh Bàn tay khỉ Bàn thờ trong nhà Bà tám bán xôi Bên Hồ Kim Minh Ngô ThanhGặp Ái Ái Bóng ma trên gác thượng Bóng người dưới gốc cây Bùa ngãi Buà tây bùa ta quỷ âm. Bụi tre đầu làng Bút máu Cách thức cầu cơ Cái đầu búp bê Cái đầu con rùi Cái mặt lạ của thần Rhe Cái rương ấn độ Canh bạc Cách bướm trắng Căn nhà bên kia đèo rù rì Căn nhà có quỷ Căn nhà ma Căn phòng giáp mái Căn phòng lúc nào cũng khoá Căn phòng ma quái CẦU CƠ Cầu hồn Cây chổi tình yêu Chiếc đèn mẫu đơn Chiếc gươn đen ChiẾc Tàu QueenMary Chiếc thang máy chết người Chiếc vòng cẩm thạch Chiếm đoạt... Chiều sương Chút nữa sẽ gặp Chuyện cây me Chuyện có thật 100%

Xem Tiếp Trang 2